Công bố chỉ số APCI 2018: Thủ tục thuế có chi phí tuân thủ thấp nhất

VĂN DŨNG  |

 Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ vừa công bố Báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC năm 2018 (gọi là Chỉ số APCI 2018). Theo đó, nhóm thủ tục thuế có chi phí thực hiện thấp nhất, chỉ hơn 73 nghìn đồng, trong khi nhóm thủ tục xây dựng chi phí lên tới hơn 64 triệu đồng.

Theo ông Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ, đây là báo cáo đánh giá chi phí thực tế mà doanh nghiệp và tổ chức phải chi trả để thực hiện các TTHC theo quy định hiện hành. Báo cáo tập trung phân tích 8 nhóm giải pháp TTHC có ảnh hưởng quan trọng tới doanh nghiệp, bao gồm: khởi sự doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh; thuế; đầu tư; giấy phép chứng chỉ hành nghề; hải quan; đất đai; môi trường và xây dựng. Đây cũng là những nhóm TTHC được các tổ chức quốc tế lựa chọn để đánh giá môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Kết quả khảo sát cho thấy vị trí quán quân trên bảng xếp hạng chỉ số APCI 2018 là nhóm thủ tục về thuế với chi phí tuân thủ thấp nhất là 73,75 nghìn đồng, thời gian thực hiện 2,9 giờ làm việc; thứ hai: nhóm thủ tục khởi sự doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh chi phí 720,7 nghìn đồng, thời gian thực hiện 10,4 giờ; thứ ba: nhóm thủ tục hải quan chi phí  3,5 triệu đồng, thời gian thực hiện 12,1 giờ; thứ tư: nhóm thủ tục đất đai chi phí 4,9 triệu đồng, thời gian thực hiện 84,9 giờ; thứ năm: nhóm thủ tục giấy phép, chứng chỉ hành nghề chi phí 5,2 triệu đồng, thời gian thực hiện 80,8 giờ; thứ sáu: nhóm thủ tục đầu tư chi phí 7,9 triệu đồng, thời gian thực hiện 125,4 giờ; thứ bảy: nhóm thủ tục môi trường chi phí 46,8 triệu đồng, thời gian thực hiện 218,4 giờ và nhóm thủ tục xây dưng có chi phí “đắt đỏ” nhất 64,1 triệu đồng, thời gian thực hiện 108,9 giờ.

Theo hội đồng tư vấn, khoảng cách khác biệt giữa nhóm TTHC về thuế so với các nhóm TTHC khác có thể được lý giải bởi những nỗ lực thực hiện cam kết trong cải cách, hiện đại hóa của ngành thuế. Cụ thể là việc giảm các TTHC thuế và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ doanh nghiệp, người dân đã bắt kịp với những giải pháp về xây dựng chính quyền điện tử được Chính phủ đưa ra.

VĂN DŨNG