Công ty TNHH MTV Nguyễn Quý Minh bị cưỡng chế hóa đơn

HOÀNG VY |

Chi cục Thuế thị xã Điện Bàn đã ban hành Quyết định số 1737/QĐ/CCT áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn sử dụng trong thời hạn 1 năm (từ ngày 6.6.2017 đến ngày 5.6.2018) đối với Công ty TNHH MTV Nguyễn Quý Minh, mã số thuế 4000706667, địa chỉ trụ sở thôn Đông Khương, xã Điện Phương (TX.Điện Bàn), ngành nghề kinh doanh mua bán gỗ. Lý do cưỡng chế hóa đơn, vì công ty này nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. Số hóa đơn không còn giá trị sử dụng, gồm: Hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu QM/11P, từ số 00126 - 00500 (375 số); Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, ký hiệu QM12P, từ số 0041 - 0125 (85 số). Khuyến cáo các doanh nghiệp cảnh giác với các loại hóa đơn trên khi quan hệ kinh doanh với đối tác.

HOÀNG VY