Công ty TNHH Quang Minh bị cưỡng chế hóa đơn

HOÀNG VY |

Do không chấp hành thông báo về tiền nợ thuế và tiền chậm nộp thuế vào ngân sách nhà nước, nên ngày 27.11.2015 Cục Thuế Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 7794/QĐ-CT áp dụng hình thức cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn sử dụng trong thời hạn 1 năm (từ ngày 30.11.2015 đến ngày 29.11.2016) đối với Công ty TNHH Quang Minh (có mã số thuế 4000378173; địa chỉ: lô 4 Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn); ngành nghề kinh doanh: sản xuất hàng trang trí nội thất, hạt nhựa PVC, sản xuất ống nước; sản xuất mộp, xốp cách nhiệt; kinh doanh vận tải; du lịch lữ hành khách sạn, nhà hàng; dịch vụ karaoke; gia công cơ khí và sơn sửa ô tô. Hóa đơn không còn sử dụng là loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn QM/14P, từ số 0000189 đến số 0000500 (311 số).

HOÀNG VY