Cục Thuế phát động phong trào thi đua nước rút những tháng cuối năm

VĂN DŨNG |

Tại Công văn số 8267/CT-TCCB ngày 20/10/2017 của Cục Thuế tỉnh đã phát động phong trào thi đua nước rút những tháng cuối năm 2017 để kêu gọi các đơn vị và toàn thể công chức và người lao động trong ngành tập trung cao độ, đoàn kết, vượt qua khó khăn, đẩy mạnh khai thác mọi nguồn thu, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017.

Theo đó, nội dung thi đua nước rút được tập trung vào việc đẩy mạnh thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm và 10 giải pháp cụ thể được Cục Thuế xây dựng tại kế hoạch công tác thuế quý IV/2017; với phương châm bao quát hết các nguồn thu phát sinh để huy động vào ngân sách nhà nước; tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu nợ đọng thuế; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, điện tử hóa công tác khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế để tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực thi nghĩa vụ.

Đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, đổi mới phương thức làm việc, quản lý công chức tuân thủ quy chế làm việc nâng cao chất lượng, hiệu quả và thực hiện nghiêm túc phòng chống tham nhũng. Trong công văn Cục Thuế yêu cầu lãnh đạo các Phòng, Chi cục Thuế xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, nêu rõ các biện pháp và tiến độ thực hiện công việc; quán triệt các nhiệm vụ thu ngân sách đến từng đơn vị đội, cá nhân; Cục Thuế cũng đặc biệt lưu ý cho các đơn vị cần phải tăng cường giáo dục, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho công chức khi thi hành công vụ, có giải pháp thi đua, động viên khen thưởng kịp thời những những tập thể, cá nhân điển hình.

Đồng thời phải nghiêm khắc phê bình, xử lý trách nhiệm đối với công chức, bộ phận chức năng bỏ sót nguồn thu, không truy thu, xử phạt khi hành vi vi phạm đã rõ; tự ý không cưỡng chế nợ thuế theo quy định của pháp luật. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp của các cơ quan, đoàn thể trong công tác thu ngân sách phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2017.

Được biết đến ngày 20.10 này, kết quả thu ngân sách nội địa do ngành thuế Quảng Nam thực hiện đạt 11.284 tỷ đồng, gần bằng 80% dự toán pháp lệnh. Trong đó, có 9/18 Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành dự toán thu ngân sách cả năm 2017 gồm: Hội An, Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành, Điện Bàn, Duy Xuyên, Bắc Trà My, Nam Giang và Nông Sơn. Trong hơn 2 tháng còn lại ngành thuế còn phải thu hơn 2.800 tỷ đồng mới có thể hoàn thành 100% nhiệm vụ thu ngân sách cả năm do HĐND tỉnh giao. Đây là thách thức không nhỏ, Cục Thuế kêu gọi toàn thể công chức, người lao động nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2017.

VĂN DŨNG