Cục Thuế Quảng Nam gặp mặt cán bộ hưu trí

VĂN DŨNG |

Nhân kỷ niệm 70 năm, Ngày truyền thống ngành thuế Việt Nam (10.9.1945-10.9.2015), vừa qua, Cục Thuế Quảng Nam tổ chức buổi gặp mặt với gần 230 cán bộ hưu trí ngành thuế Quảng Nam và Đà Nẵng qua các thời kỳ.

Tại buổi gặp mặt, Cục trưởng Ngô Bốn đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành thuế qua 70 năm xây dựng và trưởng thành. Đặc biệt, ông nhấn mạnh, gần 19 năm kể từ ngày Cục Thuế Quảng Nam được thành lập cùng với việc tái lập tỉnh, trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công tác quản lý và thu thuế tại địa bàn, ngành thuế Quảng Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng trân trọng, từ số thu chỉ hơn 204 tỷ đồng trong năm đầu tách tỉnh, trải qua gần 19 năm dự kiến năm 2015 số thu này sẽ là 8.000 tỷ đồng, tăng gần 40 lần so với số thu năm 1997. Ngoài việc quản lý, phát triển nguồn thu; ngành thuế Quảng Nam đã triển khai kịp thời các chế độ, chính sách, pháp luật thuế; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, không ngừng nâng cao chất lượng công tác chuyên môn; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; đổi mới và từng bước hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế, đáp ứng được yêu cầu hội nhập, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt cho cán bộ hưu trí phát biểu tại buổi gặp mặt, nguyên Phó cục trưởng Đinh Văn Minh tâm sự, đối với các thế hệ cán bộ làm công tác thuế, dù còn công tác hay đã nghỉ hưu những mốc son 70 năm qua không chỉ gợi nhắc về bề dày truyền thống vẻ vang của ngành mà còn là niềm tự hào, khích lệ lớn lao đối với đội ngũ cán bộ công chức ngành thuế của tỉnh qua các thời kỳ, những con người đầy trách nhiệm, nhiệt huyết vun trồng cho nguồn thu ngân sách nhà nước không ngừng lớn mạnh, góp phần xây dựng đất nước mạnh giàu.

VĂN DŨNG