Cục Thuế quyết liệt triển khai Nghị quyết Trung ương 6 về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy

TRỊNH DŨNG (thực hiện) |

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh - ông Ngô Bốn chia sẻ rằng, triển khai nghị quyết ở ngành thuế Quảng Nam tuy gặp khó khăn nhưng sẽ dễ dàng thực hiện.

Cục Thuế và Bưu điện tỉnh ký kết ủy nhiệm thu thuế theo phương pháp khoán qua bưu điện. Ảnh: PHAN VINH
Cục Thuế và Bưu điện tỉnh ký kết ủy nhiệm thu thuế theo phương pháp khoán qua bưu điện. Ảnh: PHAN VINH

Đến năm 2020 giảm 7 chi cục

- Ông có thể cho biết, bao giờ ngành thuế sẽ hoàn tất việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy?

- Ông Ngô Bốn: Kế hoạch năm 2018, Cục Thuế sẽ sắp xếp, sáp nhập 10 chi cục thuế cấp huyện thành 4 chi cục thuế khu vực. Cụ thể, đến ngày 1.7.2018 sẽ sáp nhập các Chi cục Thuế Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My; sáp nhập Chi cục Thuế Đông Giang và Tây Giang. Đến ngày 1.9.2018 sẽ sáp nhập các Chi cục Thuế Quế Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức; kế tiếp sẽ sáp nhập Chi cục Thuế Phước Sơn và Nam Giang. Đến năm 2020, Cục Thuế sẽ tiếp tục sáp nhập Chi cục Thuế Phú Ninh và Tam Kỳ. Như vậy, đến năm 2020 Cục Thuế Quảng Nam sẽ chỉ còn 11 chi cục thuế, giảm 7 so với 18 như hiện tại.

Các chi cục thuế có số thu nhỏ, có khoảng cách gần nhau sẽ được sáp nhập, nhất là các chi cục ở miền núi. Cục Thuế đã thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc, xây dựng đề án, quán triệt đến tất cả công chức, người lao động chấp hành nghiêm túc chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhưng phải thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách được giao, không làm ảnh hưởng đến hoạt động thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế. Nghĩa là sẽ chọn phương án mang lại hiệu quả cao nhất, vừa tinh gọn bộ máy, vừa tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

- Việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế của ngành thuế tỉnh dựa trên những nguyên tắc nào, thưa ông?

Số lượng lãnh đạo các chi cục hiện nay không phải quá nhiều. Chúng tôi lường tính được trong 7 chi cục sẽ có khoảng 3 - 4 chi cục trưởng vài năm nữa sẽ nghỉ hưu. Số còn lại sẽ sắp xếp, điều chuyển về những nơi khác. Nếu căng quá thì điều cán bộ về Cục Thuế vì chi cục trưởng tương đương trưởng phòng. Hiện nay số lượng trưởng phòng của ngành thuế gần nghỉ hưu cũng khá nhiều. Riêng cấp phó có thừa nhưng nhà nước cho phép duy trì tồn tại”.
Ông Ngô Bốn - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh

- Ông Ngô Bốn: Sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế là chủ trương của Đảng và Nhà nước. Ngành thuế hiện đang tồn tại “một lịch sử” là trước đây có lực lượng lớn về thu thuế nông nghiệp. Giờ đã hết thu thuế nông nghiệp sẽ giảm những cán bộ đó và những người không phù hợp với việc quản lý thuế hiện đại. Có thể nói hiện nay nhân lực ngành thuế vừa thừa lại vừa thiếu, nhất là thừa ở khối các chi cục. Sự sắp xếp này chủ yếu tập trung ở khối chi cục, bởi có đến 80% số thu ngân sách Cục Thuế quản lý còn chi cục chỉ thu 20%, nhưng số lượng công chức thì ngược lại khi các chi cục chiếm đến 80% và ở văn phòng cục chỉ khoảng 20%. Nhân lực Cục Thuế được đào tạo bài bản, còn số cán bộ cũ (lâu nay thu thuế nông nghiệp, phi nông nghiệp) buộc lòng phải sắp xếp, tinh giản.

Năm năm trước, toàn hệ thống có khoảng 800 người, hiện còn 720 người (kể cả cán bộ hợp đồng), đã giảm 10%. Chỉ tiêu đến 2021 tiếp tục giảm khoảng 10% nhưng việc sắp xếp này có thể sẽ tinh giảm được nhiều hơn nữa. Cơ quan thuế sẽ tiến hành sắp xếp theo hướng dựa vào số lượng nghỉ hưu hàng năm. Không thể buộc họ nghỉ ngay được mà sẽ khuyến khích nghỉ hưu trước tuổi. Số lượng công chức sẽ giảm rất mạnh sau khi sắp xếp vì mỗi năm có khoảng 5% nghỉ hưu nhưng ngành không tuyển dụng thêm (chỉ tiêu giảm có 2,5%).

Đảm bảo hiệu quả  phục vụ

- Vấn đề khó nhất của ngành thuế trong việc sáp nhập, sắp xếp, tinh giảm hiện tại là gì, thưa ông?

- Ông Ngô Bốn: Khó khăn nhất của việc sắp xếp, tinh giản bộ máy chính là tiến trình này không đi đồng bộ với Luật Tổ chức chính quyền và Luật Ngân sách Nhà nước. Hiện chính quyền địa phương độc lập ngân sách. Mọi khoản thu ngân sách từ lớn đến nhỏ đều có điều tiết về ngân sách cấp xã… Huyện nào cũng muốn có cơ quan thuế, cán bộ thuế nhưng khi sắp xếp chi cục thuế vùng sẽ có huyện không có cơ quan thuế đóng trụ sở.

Một số tỉnh cho rằng việc sắp xếp bộ máy con người là vấn đề lớn, sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng theo tôi đó không phải là vấn đề, mà việc lớn chính là đặt trụ sở chi cục thuế khu vực ở huyện này nhưng điều hành huyện kia, kể cả các báo cáo, giải trình HĐND ở huyện khác và phải bố trí lực lượng để phục vụ trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp những huyện không có trụ sở mới là việc đáng lo hơn cả. Không thể không có một bộ phận nhân viên thuế bố trí ở giao dịch “một cửa” tại huyện không có trụ sở ngành thuế; vì nguyên tắc không được giảm đi hiệu suất thu thuế, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp phải ngày càng tốt hơn mới là điều đáng để suy nghĩ, lo âu.

Khi HĐND cấp huyện đòi hỏi quyền về ngân sách, về thuế bền vững thì không biết sẽ trả lời như thế nào. Đó là điều lo nhất, chứ còn sáp nhập, sắp xếp, tinh giản về con người dù sẽ gặp khó khăn nhưng không phải không thực hiện được.

- Ông có thể cho biết, khi thành lập chi cục thuế khu vực, ngành sẽ phải bố trí cán bộ ở các địa phương không có trụ sở thuế như thế nào?

- Ông Ngô Bốn: Phải hiểu rằng, không phải sáp nhập là kéo hết cán bộ về trụ sở chính, mà vẫn để lại không ít cán bộ thuế tại địa phương có chi cục thuế đã được sáp nhập. Việc nan giải chính là không biết sẽ phải để lại bao nhiêu cán bộ ở các huyện không có trụ sở thuế. Mô hình đó ai quản lý và quản lý bằng cách nào, hiện đang rất lúng túng.

Sắp xếp, sáp nhập, tinh giảm bộ máy thuế ở Quảng Nam là giảm lãnh đạo, giảm lực lượng gián tiếp, giảm tạp vụ, lái xe, văn thư, nhưng vẫn phải bảo đảm tối đa việc phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp nộp thuế. Vì vậy, không thể khác được là tại bộ phận “một cửa” cấp huyện sẽ được bố trí 10 - 15 cán bộ thuế để thực hiện việc thu thuế trước bạ, phi nông nghiệp, tuyên truyền, tư vấn, bán hóa đơn…; bởi nhân dân huyện này không thể đến huyện khác (nơi có trụ sở thuế) để thực hiện các giao dịch với cơ quan thuế…

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

TRỊNH DŨNG (thực hiện)