Cưỡng chế hóa đơn để thu hồi nợ thuế

HOÀNG VY |

Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8 - CTCP - Xí nghiệp Hưng Long - Cienco8 (MST: 0100108247-023, địa chỉ trụ sở tại thôn Hòa Vân, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành) vừa bị Cục Thuế Quảng Nam áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn sử dụng trong thời hạn 1 năm (từ ngày 18.4.2016 đến ngày 17.4.2017). Loại hóa đơn tồn thực tế chưa sử dụng là hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu hóa đơn HL/15P, từ số 0002048 đến số 0002500.

Lý do, công ty này còn nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

HOÀNG VY