Đã có 5 chi cục thuế hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước

T.V |

Kết thúc tháng 7, toàn tỉnh đã có 5/18 chi cục thuế hoàn thành dự toán thu ngân sách cả năm 2019. 

Đó là Chi cục Thuế huyện Thăng Bình (hoàn thành 121% dự toán); Chi cục Thuế huyện Duy Xuyên (116%); Chi cục Thuế huyện Nam Giang (112%); Chi cục Thuế thị xã Điện Bàn (103%) và Chi cục Thuế huyện Hiệp Đức (102%). Các chi cục thuế còn lại đều đạt dự toán thu từ 60% như Chi cục Thuế huyện Đông Giang; Chi cục Thuế huyện Nông Sơn; hai chi cục thuế có số dự toán thu lớn là Hội An và Tam Kỳ lần lượt đạt 65,5%, 70% dự toán cả năm. Cùng với đó, sắc thuế thu nhập cá nhân đã thu hơn 550 tỷ đồng, hoàn thành 110% dự toán, trong đó Công ty TNHH Nam Hội An nộp thuế thu nhập cá nhân của người lao động làm việc tại công ty  121 tỷ đồng, chiếm 22% tổng số thuế thu nhập cá nhân.

Phân tích của Cục Thuế cho thấy, những đơn vị hoàn thành sớm nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước là nhờ khai thác tốt những nguồn thu vãng lai ngoại tỉnh, thu cấp quyền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp một lần và thu lệ phí trước bạ. Còn đối với lĩnh vực thu công thương nghiệp ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng lớn nhưng kết quả thu chưa đạt tiến độ, cần tập trung vào những tháng còn lại mới có thể hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu.