Đã giải quyết hoàn thuế hơn 500 tỷ đồng

HOÀNG VY |

Theo Cục Thuế, lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 5.2019 cơ quan thuế đã giải quyết hoàn thuế bằng phương thức điện tử cho 108 hồ sơ doanh nghiệp yêu cầu hoàn thuế giá trị gia tăng. 

Qua đó số thuế đã hoàn trả cho người nộp thuế là 531 tỷ đồng bằng phương thức điện tử đạt tỷ lệ 100% cấp độ 4 (mọi thủ tục hồ sơ từ người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế và ngược lại đều được thông qua internet, doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ giấy), thời gian giải quyết hoàn thuế rút ngắn còn 3 ngày so với quy định là 6 ngày nếu thủ tục, hồ sơ đầy đủ.

Cùng với đó công tác kê khai thuế điện tử cũng được duy trì hàng tháng, quý ổn định, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin hoạt động thông suốt 24/7 nên có đến 98% số doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện khai thuế qua mạng, nhờ đó giúp doanh nghiệp giảm được chi phí tài chính, tiết kiệm thời gian, gửi và lưu trữ tờ khai, chứng từ đơn giản, thuận tiện. Đối với công tác nộp thuế điện tử cũng được tiến hành khá tốt, theo số liệu thống kê trong tháng 5.2019, toàn tỉnh có 6.316 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử, đạt tỷ lệ 96% trên tổng số 6.581 doanh nghiệp (MST 10 số), số chứng từ nộp thuế điện tử đạt 95,4% trên tổng số chứng từ nộp thuế và số tiền nộp thuế điện tử đạt tỷ lệ hơn 99% trên tổng số tiền nộp vào ngân sách nhà nước (đạt cả 3 tiêu chí trên 95% nghị quyết Chính phủ giao).

Với những nỗ lực của Cục Thuế trong ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, nhất là cải cách thủ tục hành chính thuế, Cục Thuế vừa qua đã được UBND tỉnh ghi nhận đơn vị đứng đầu trong các cơ quan ngành dọc của trung ương đóng tại tỉnh.