Đại Lộc thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch

VĂN DŨNG |

Ông Hà Văn Sự - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đại Lộc cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước do đơn vị thực hiện tính từ đầu năm đến ngày 20.11.2017 đạt hơn 95,6 tỷ đồng, hoàn thành 101,5% dự toán Cục Thuế tỉnh giao. Hầu hết sắc thuế đều đạt và có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ, một số chỉ tiêu thu đạt khá cao như: thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đạt 659,8% dự toán pháp lệnh; thu tiền thuê đất, đạt 245% dự toán pháp lệnh; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, đạt 130% dự toán.

Ông Sự cho rằng, đạt được kết quả trên là nhờ những giải pháp đúng đắn, hiệu quả đã được Chi cục Thuế triển khai ngay từ đầu năm. Cụ thể: chi cục đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, kê khai, nộp thuế bằng điện tử, kết quả đến hết tháng 10.2017 đã có 100% doanh nghiệp (DN) do chi cục quản lý thuế đã thực hiện khai thuế qua internet, 312 DN đăng ký tham gia nộp thuế điện tử tại ngân hàng, đạt 97,5%; 305 DN thực hiện giao dịch nộp thuế điện tử thành công với các ngân hàng thương mại, đạt 95,3% (đạt cả 3 tiêu chí hơn 95%). Chi cục Thuế Đại Lộc cũng đặc biệt chú trọng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, trốn lậu thuế, cụ thể: đến nay đã thực hiện kiểm tra thuế tại 54 doanh nghiệp, đạt 100% chỉ tiêu giao, qua kiểm tra đã xử lý truy thu thuế và phạt vi phạm hành chính về thuế gần 6,9 tỷ đồng và đã nộp vào ngân hàng nhà nước đạt gần 80%, giảm lỗ hơn 8,6 tỷ đồng, giảm khấu trừ hơn 162 triệu đồng...

VĂN DŨNG