Đại Lộc triển khai quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải

VĂN DŨNG |

Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc - ông Trần Văn Mai vừa chủ trì hội nghị với các ban, ngành của huyện và UBND các xã, thị trấn để triển khai công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng phương tiện ô tô. Theo đánh giá tại hội nghị, những năm qua trên địa bàn huyện Đại Lộc hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô phát triển mạnh, nhất là khu vực tư nhân. Theo thống kê, hiện trên địa bàn huyện có khoảng 505 phương tiện ô tô vận tải tư nhân hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, số lượng phương tiện vận tải đăng ký kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế còn rất hạn chế. Để khắc phục tình trạng này, ông Trần Văn Mai yêu cầu Chi cục Thuế phối hợp với Công an huyện, Phòng Tài chính - kế hoạch, Đội Quản lý thị trường số 7 và UBND các xã, thị trấn thành lập đoàn kiểm tra để tập trung rà soát tất cả phương tiện vận tải đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn nhưng chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế để đưa vào diện quản lý kinh doanh và quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước và tạo sự công bằng đối với những người cùng kinh doanh.

VĂN DŨNG