Dán tem đồng hồ tổng cột bơm xăng dầu: Hiệu ứng tích cực

HOÀNG VY |

Cục Thuế tỉnh cho biết, kết quả sau gần một năm thực hiện đề án chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu bằng việc dán tem đồng hồ tổng cột bơm xăng dầu, đã đạt được kết quả tích cực.

Đến nay toàn tỉnh có 605 cột bơm xăng dầu của 159 doanh nghiệp, cửa hàng đã được dán tem, niêm phong cột bơm đồng hồ tổng. Kết quả, đến hết tháng 12.2017 thu ngân sách ở lĩnh vực này đã đạt hơn 451 tỷ đồng, tăng 21,529 tỷ đồng so với thực hiện cùng kỳ năm 2016. Nhiều địa bàn có số tăng cao như Tam Kỳ (tăng 14,7 tỷ đồng), Điện Bàn (tăng 2,25 tỷ đồng), Đại Lộc (tăng 1,7 tỷ đồng) và Duy Xuyên (tăng 1,3 tỷ đồng). Thời gian tới Cục Thuế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh để tăng cường dán tem cột bơm xăng dầu mới phát sinh.

HOÀNG VY