Đẩy mạnh các biện pháp thu ngân sách, chống nợ đọng thuế

VĂN DŨNG |

Báo cáo của Cục Thuế cho biết, tình hình thu ngân sách nhà nước (NSNN) 5 tháng đầu năm 2017 do cơ quan thuế thực hiện đạt 5.693 tỷ đồng, bằng 40,2% dự toán pháp lệnh HĐND tỉnh giao (14.150 tỷ đồng), tăng 15,2% so cùng kỳ năm trước nhưng thấp so với tiến độ đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là tình hình tiêu thụ ô tô du lịch so với cùng kỳ năm trước có tăng nhẹ, nhưng so với kế hoạch đề ra thì không đạt, từ đó dẫn đến kết quả thu ngân sách của khối doanh nghiệp ngoài nhà nước 5 tháng chỉ đạt 36% dự toán (thu 3.958 tỷ đồng/10.951 tỷ đồng dự toán giao), trong khi dự toán giao cho nguồn thu này chiếm đến 77,4% tổng dự toán thu nội địa.

Trước tình hình thực hiện thu ngân sách khó khăn như hiện nay, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2125/UBND-KTTH về tăng cường công tác thu NSNN năm 2017, Cục Thuế đã đẩy mạnh các biện pháp hành thu một cách quyết liệt, tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp vãng lai, xăng dầu, đất đai, tài nguyên khoáng sản, kinh doanh vận tải, khách sạn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với những đơn vị có rủi ro cao về thuế. Cụ thể, đã thực hiện 35 cuộc thanh tra và đã có kết quả xử lý sau thanh tra 24 cuộc truy thu, xử phạt hơn 11,3 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 8,2 tỷ đồng, giảm khấu trừ 693 triệu đồng. Cùng với đó công tác kiểm ta cũng được đẩy mạnh, đã tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 52 đơn vị, xử lý 45 đơn vị truy thu, truy hoàn 4,1 tỷ đồng, giảm lỗ 7 tỷ đồng, giảm khấu trừ 0,6 tỷ đồng; kiểm tra 14 đơn vị có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, truy thu 483 triệu dồng. Điều đáng nói, qua thanh tra đã phát hiện 100% doanh nghiệp đều có hành vi vi phạm pháp luật thuế, bình quân một cuộc thanh tra ngành thuế đã thu về cho NSNN gần 500 triệu đồng. Tính đến đầu tháng 5.2017, ngành thuế đã thực hiện đôn đốc thu được hơn 190,8 tỷ đồng số tiền nợ thuế từ năm 2016 chuyển sang. Bên cạnh đó, Cục Thuế giao chỉ tiêu thu nợ thuế cho từng đơn vị chi cục thuế, nếu không thu đạt chỉ tiêu giao, để tăng nợ thuế thì người đứng đầu đơn vị phải chịu kiểm điểm.

Mặt khác, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong cải cách thủ tục hành chính và nhận được tiền hoàn thuế sớm để có điều kiện tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh, cuối tháng 5.2017, Cục Thuế đã triển khai thí điểm cho hơn 50 doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế theo phương thức điện tử và đến ngày 12.6 đã tiếp nhận 8 hồ sơ đề nghị hoàn thuế của doanh nghiệp. Sau khi kiểm tra, cơ quan thuế đã giải quyết 7 hồ sơ đủ điều kiện hoàn thuế với số tiền hoàn trả hơn 12,5 tỷ đồng. Việc thí điểm hoàn thuế bằng phương thức điện tử được triển khai khá thuận lợi, hồ sơ giải quyết nhanh chóng, bình quân mỗi hồ sơ chỉ mất 3 ngày để giải quyết thay vì 6 ngày như quy định. Doanh nghiệp đánh giá rất cao hoạt động này bởi góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp.

VĂN DŨNG