Điện Bàn: Tập huấn chính sách, tuyên dương người nộp thuế

VĂN MẾN |

(QNO) - Sáng 22.4, Chi cục Thuế thị xã Điện Bàn tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn về thuế tài nguyên, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Đồng thời tổ chức tuyên dương các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2015. 

Tại hội nghị, các đại biểu được Chi cục Thuế thị xã Điện Bàn trình bày những điểm mới Thông tư số 152/2015/TT-BTC về thuế tài nguyên; Thông tư số 195/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Lãnh đạo Chi cục Thuế thị xã cũng đối thoại lắng nghe và giải đáp một số khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, phản ánh thái độ phục vụ của cán bộ ngành thuế.

Buổi tập huấn giúp kế toán các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nắm rõ những quy định về chính sách thuế nói chung, văn bản hướng dẫn về công tác quyết toán thuế nói riêng thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp năm 2015. 

Dịp này, hội nghị trao giấy khen của Cục Thuế cho 4 doanh nghiệp và 7 hộ kinh doanh; trao giấy khen của UBND thị xã cho 6 doanh nghiệp và 7 hộ kinh doanh có thành tích trong việc thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế 2015.

VĂN MẾN