Doanh nghiệp Hưng Anh được tiếp tục sử dụng hóa đơn

HOÀNG VY |

Cục Thuế Quảng Nam vừa ra Thông báo số 38/TB-CT cho phép Công ty CP Thương mại và dịch vụ Hưng Anh (mã số thuế 4000772772, trụ sở tại xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn) được tiếp tục sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng bắt đầu từ ngày 5.1.2016 (hóa đơn GTGT từ số 0000148 đến số 0001000) do công ty đã chấp hành nộp đủ số tiền nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp thuế theo thông báo của cơ quan thuế.

Trước đó, ngày 25.12.2015, Cục Thuế đã có Quyết định số 8861/QĐ-CT đình chỉ sử dụng hóa đơn với công ty này trong thời hạn 1 năm, lý do nợ thuế từ ngày 31.12.2015 đến ngày 30.12.2016.

HOÀNG VY