Đơn giản thủ tục đăng ký thuế đối với hợp tác xã

VĂN DŨNG |

Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn (số 2100/TCT-KK) triển khai các quy định về liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hợp tác xã (HTX) theo chỉ đạo của Chính phủ và Thông tư 07 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về hợp nhất thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với HTX.

Theo đó, mỗi HTX được cấp một mã số duy nhất gồm 10 chữ số (gọi là mã số HTX), mã số này đồng thời là mã số thuế của HTX. Theo quy định trong thời gian 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký HTX, Tổng cục Thuế có trách nhiệm tạo mã số và chuyển lại cho cơ quan quản lý để cấp đăng ký cho HTX. Trường hợp Tổng cục Thuế từ chối cấp mã số HTX thì phải gửi thông tin sang hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký HTX, trong đó nêu rõ lý do từ chối để cơ quan quản lý đăng ký thông tin lại cho HTX. Trường hợp HTX muốn thay đổi địa chỉ hoặc tạm ngừng, nghỉ hoạt động kinh doanh, HTX gửi thông báo đến cơ quan cấp giấy chứng nhận kinh doanh là đủ, HTX không cần phải gửi hồ sơ cho cơ quan thuế. Cơ quan đăng ký khi nhận được hồ sơ của HTX sẽ gửi văn bản đến cơ quan thuế để xác định việc hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước của HTX trước khi nghỉ kinh doanh.