Duy Xuyên về đích thu thuế môn bài năm 2015

M.Đ (theo Cục Thuế Quảng Nam) |

Chi cục Thuế Duy Xuyên vừa thu vào ngân sách nhà nước hơn 1,56 tỷ đồng tiền thuế môn bài, đạt 100% dự toán thuế môn bài năm 2015 Cục Thuế tỉnh giao.

Thuế Môn bài năm 2015 tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24.10.2002 và Thông tư 42/2003/TT-BTC ngày 7.5.2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30.8.2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài.

Theo đó, toàn huyện Duy Xuyên có trên 2.000 hộ, cá nhân kinh doanh và trên 250 doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế môn bài với tổng số thuế lập bộ trên 1,5 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Tín - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Duy Xuyên, thuế môn bài là khoản thu không lớn so tổng dự toán thu ngân sách nhà nước, nhưng quản lý và tổ chức thu tốt sắc thuế này ngay từ đầu năm sẽ có tác động trực tiếp tới tinh thần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đơn vị năm 2015. Vì vậy, ngay từ những ngày cuối năm 2014, cơ quan thuế Duy Xuyên đã tập trung chỉ đạo quản lý thuế cho năm 2015; các bộ phận chuyên môn, đội thuế liên xã, thị trấn phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị, lập bộ thu thuế môn bài; việc tổ chức kê khai, điều tra xác định thu nhập, lập dự kiến và xét duyệt bộ thuế môn bài ở các địa phương được tiến hành một cách khẩn trương, đảm bảo tiến độ.

Ngay từ đầu năm 2015, hầu hết xã, thị trấn trên địa bàn huyện Duy Xuyên đã đồng loạt ra quân triển khai công tác thu thuế môn bài. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, từ khâu lập bộ, tuyên truyền vận động, cộng với tính chấp hành tốt nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, nên đến chiều ngày 14.1 toàn huyện đã thu vào ngân sách nhà nước hơn 1,56 tỷ đồng tiền thuế môn bài, đạt 100% dự toán thuế môn bài năm 2015. Điều đáng ghi nhận là các xã Duy Thành, Duy Tân, Duy Thu, Duy Phú, Duy Trinh và Duy Trung  hoàn thành chỉ tiêu thu thuế môn bài ngay từ ngày đầu ra quân.

M.Đ (theo Cục Thuế Quảng Nam)