Gần 80% doanh nghiệp nộp thuế điện tử

VĂN DŨNG |

Nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ đã đặt ra mục tiêu cho ngành thuế phấn đấu đến cuối năm 2015 phải có tối thiểu 90% doanh nghiệp nộp thuế điện tử. Để thực hiện mục tiêu này, UBND tỉnh đã có văn bản (số 1596/UBND-KTTH ngày 20.4.2015) chỉ đạo Cục Thuế cùng các sở, ban, ngành; UBND các địa phương; hiệp hội doanh nghiệp (DN) và giám đốc các DN, tổ chức kinh doanh trên địa bàn tập trung thực hiện tốt Nghị quyết 19 của Chính phủ mà cụ thể là triển khai thực hiện thành công dịch vụ nộp thuế điện tử.

Theo ông Lương Đình Đường - Phó cục trưởng Cục Thuế Quảng Nam, ngay từ những ngày cuối tháng 4.2015, Cục Thuế đã ráo riết chuẩn bị các điều kiện tiến hành, phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng thương mại để thỏa thuận ký kết giao dịch điện tử phục vụ DN thực hiện nộp thuế theo phương thức mới này. Dù vẫn biết việc thực hiện rất khó khăn do phần lớn DN trên địa bàn tỉnh chủ yếu nhỏ và vừa, cơ sở vật chất kỹ thuật về công nghệ thông tin của nhiều DN chưa đảm bảo, nhưng với tâm thế vào cuộc mạnh mẽ và tin rằng các DN sẽ thấy được lợi ích của việc nộp thuế điện tử, từ đó sẽ đồng thuận hưởng ứng (như năm 2014 khi triển khai áp dụng hình thức khai thuế điện tử) nên Cục Thuế đã nhanh chóng triển khai và thu được kết quả khả quan. Cục Thuế đã lượng hóa thành chỉ tiêu phấn đấu đến ngày 30.9.2015 phải có 3.925 DN trên địa bàn tỉnh thực hiện dịch vụ nộp thuế qua internet. Chỉ tiêu này được giao cụ thể đến từng chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố và hai phòng kiểm tra thuế số 1 & số 2 (Văn phòng Cục Thuế), xem đây là chỉ tiêu pháp lệnh cho từng đơn vị cũng như cán bộ công chức được giao.

Sau hai tháng tập trung triển khai, phối hợp đồng bộ với các ngân hàng thương mại đóng chân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt sự đồng tâm hiệp lực của cộng đồng DN, tính đến cuối tháng 6.2015, đã có 3.045/3.925 DN áp dụng hình thức nộp thuế này, đạt 78% chỉ tiêu đề ra, trong đó có 2.051 DN đăng ký thành công với các ngân hàng (Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank là ngân hàng có số DN đăng ký nộp thuế điện tử nhiều nhất với 525 DN) và đã có 237 DN đến kỳ nộp thuế đã nộp thuế thành công với hơn 53 tỷ đồng qua đường điện tử. Điều đáng nói là đã có 7/20 đơn vị (thuộc Cục Thuế quản lý) có số DN đăng ký nộp thuế điện tử thành công với ngân hàng thương mại đạt tỷ lệ trên 60% như: Nam Trà My (106%), Nông Sơn (75%), Nam Giang (71%), Tam Kỳ (69%), Núi Thành (66%), Hiệp Đức (66%), Tây Giang (64%), Phòng Kiểm tra thuế số 2 (69%) và Phòng Kiểm tra thuế số 1 (62%). Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đơn vị đạt tỷ lệ quá thấp, như Phước Sơn mới chỉ có 14/57 DN đăng ký với ngân hàng, đạt 24,5%, Đại Lộc 59/242 DN, đạt 24,3%, Phú Ninh 30/92 DN, đạt 32,6%, Đông Giang 9/29 DN, đạt 31%, Duy Xuyên 95/213 DN, đạt 44,6%, Hội An 266/603 DN, đạt 44% và Điện Bàn 107/409 DN, đạt 26%.

 Theo Cục Thuế, khả năng bước sang tháng 7, đến kỳ hạn nộp thuế quý II.2015, số DN nộp thuế điện tử sẽ tăng lên. Ông Đường khẳng định nếu có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các ngân hàng thương mại, sự đồng thuận của các DN và nỗ lực từ phía cơ quan thuế thì mục tiêu 90% số DN nộp thuế điện tử trong cuối tháng 9.2015 là điều có thể đạt được.

VĂN DŨNG