Giả danh cán bộ thuế để bán sách

VĂN DŨNG |

Những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số đối tượng giả danh cán bộ Cục Thuế Quảng Nam điện thoại đến doanh nghiệp (DN) để liên hệ bán các loại sách về chính sách thuế, nghiệp vụ kế toán mới ban hành với giá rất cao (700.000 đồng/bộ); họ còn thông tin nếu DN mua sách sẽ thanh toán tiền qua tài khoản, bên bán giao hàng qua bưu điện (không giao trực tiếp). Ngày 7.4 một người đã điện thoại từ số 0901770578 xưng tên là Huy cán bộ Cục Thuế Quảng Nam gặp một DN ở Núi Thành, yêu cầu chủ DN này mua sách về thuế và kế toán; tương tự tại Tiên Phước cũng vậy. Nhờ cảnh giác, các DN đã liên hệ Phòng Tuyên truyền - hỗ trợ xác minh thông tin, mới vỡ lẽ đây là  đối tượng giả danh cán bộ thuế để lừa bán sách với giá “cắt cổ”. Cục Thuế Quảng Nam khẳng định, cơ quan thuế tuyệt đối không bán, hoặc tổ chức cử người liên hệ đến DN để bán bất kỳ các loại sách nào có liên quan về chính sách pháp luật thuế.

VĂN DŨNG