Gia hạn nộp tờ khai quyết toán thuế năm 2015 qua mạng điện tử

VĂN DŨNG |

(QNO) - Theo Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và các văn bản hướng dẫn thi hành, quy định người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế TNCN, TNDN trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Như vậy, ngày 30.3.2016 là ngày cuối cùng của việc quyết toán thuế TNCN, TNDN năm 2015.

Để phân tải hệ thống, hạn chế việc nghẽn mạng và tạo điều kiện cho các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện gửi tờ khai quyết toán thuế TNCN, TNDN và báo cáo tài chính qua mạng điện tử, Tổng cục Thuế thông báo gia hạn thời gian nộp tờ khai quyết toán thuế nói trên đến hết ngày 4.4.2016.

VĂN DŨNG