Gia hạn thời gian tiếp nhận mẫu tính thuế GTGT

VĂN DŨNG |

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) 2 năm 2016 - 2017, Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 5593/TCT-KK ngày 25.12.2015 chỉ đạo cơ quan thuế các cấp trong cả nước, gia hạn thời gian tiếp nhận mẫu 06/GTGT thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT của doanh nghiệp gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp đến trước ngày 30.1.2016 (thay vì trước ngày 20.12.2015 như đã quy định).

Theo đó, những trường hợp phải nộp thông báo theo mẫu số 06/GTGT  (Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC): doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ. Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ. Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã.
Đối với cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên và  thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ; cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế…, thời gian ổn định phương pháp tính thuế là 2 năm liên tục.

VĂN DŨNG