Giảm thuế nhập khẩu mặt hàng trứng Artermia xuống 0%

HOÀNG VY |

Bộ Tài chính cho biết, Chính phủ đã đồng ý giảm mức thuế suất nhập khẩu của mặt hàng trứng Artermia từ 3% xuống 0% theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP. Theo Bộ Tài chính, sau khi tổng hợp ý kiến đề xuất của các hiệp hội, bộ ngành, trong đó có ý kiến đề xuất Bộ NN&PTNT và Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản, để giúp giảm chi phí đầu vào cho ngành tôm Việt Nam, Bộ Tài chính đã có văn bản số 11964/BTC-CST ngày 26.8.2016 trình Chính phủ xem xét giảm thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng trứng Artemia từ 3% về 0%. Trên cơ sở này, Chính phủ đã đồng ý giảm mức thuế suất nhập khẩu của mặt hàng trứng Artermia từ 3% xuống 0% tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

HOÀNG VY