Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô 1.500cm3 trở xuống

VĂN DŨNG (tổng hợp) |

Với đa số phiếu tán thành, ngày 6.4, Quốc hội đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế.

Theo đó, biểu thuế tiêu thụ đặc biệt với xe ô tô sẽ có thay đổi. Cụ thể, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống có dung tích xi lanh động cơ từ 1.500cm3 trở xuống sẽ giảm từ mức 45% hiện hành xuống còn 40% kể từ ngày 1.7.2016, và tiếp tục giảm xuống còn 35% kể từ ngày 1.1.2018. Thuế suất đối với xe có dung tích xi lanh trên 1.500cm3 đến 2.000cm3 giữ nguyên mức 45% hiện hành đến ngày 31.12.2017, sau đó giảm xuống còn 40% kể từ ngày 1.1.2018. Các loại xe có dung tích xi lanh trên 2.000cm3 đến 2.500cm3 sẽ giữ nguyên mức 50% hiện hành. Giảm thuế với xe dung tích nhỏ nhưng Quốc hội quyết định tăng thuế với các loại xe có dung tích xi lanh trên 2.500cm3. Theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng cho xe có dung tích xi lanh trên 2.500cm3 đến 3.000cm3 sẽ tăng từ mức 50% hiện hành lên 55% kể từ ngày 1.7.2016, sau đó tăng tiếp lên 60% kể từ ngày 1.1.2018. Mức thuế 90% dành cho xe có dung tích xi lanh trên 3.000cm3 đến 4.000cm3 và 110% là mức thuế đối với xe có dung tích xi lanh trên 4.000cm3 đến 5.000cm3; 130% đối với xe có dung tích xi lanh trên 5.000cm3 đến 6.000cm3 và 150% đối với xe có dung tích xi lanh trên 6.000cm3.

Các mức thuế suất mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1.7.2016. Tất cả loại xe này hiện đều đang chịu chung mức thuế 60%. Với xe motorhome không phân biệt dung tích xi lanh thì 70% là mức thuế được áp dụng kể từ 1.7.2016 và từ tăng lên 75% từ 1.1.2018.

Quốc hội cũng sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Thảo luận trước đó có ý kiến đề nghị quy định mức tiền chậm nộp thuế là 0,03%/ngày thay tỷ lệ 0,04%/ngày. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, dự thảo luật quy định mức tỷ lệ tiền chậm nộp thuế đối với các hành vi vi phạm pháp luật của người chậm nộp tiền thuế là chế tài, mang tính quy phạm pháp luật nhằm bắt buộc người nộp thuế phải chấp hành. Tuy nhiên, để phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và tạo điều kiện cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật, thì quy định tỷ lệ tiền chậm nộp thuế là 0,04%/ngày trong xu thế lãi suất vay ngân hàng ngày một giảm là cao, nhiều doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn. Do vậy, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội cho phép quy định mức tiền chậm nộp thuế là 0,03%/ngày như Dự thảo luật đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2016, trừ khoản 2 Điều này. Khoản 4 Điều 3 của luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.9.2016.

VĂN DŨNG (tổng hợp)