Gỡ vướng cho hoàn thuế GTGT

VĂN DŨNG |

Thời gian qua, câu chuyện hoàn thuế “nóng lên” vì những vướng mắc chậm hoàn thuế gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp (DN). Vừa qua, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 3357/BTC-TCT giải quyết những bất cập này.

Tháo gỡ vướng mắc, bất cập

Bên cạnh việc triển khai thực hiện quy định về quản lý rủi ro trong hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã được hướng dẫn tại Thông tư 204/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, công văn này còn tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện hoàn thuế GTGT cho DN trong thời gian qua. Cụ thể, bãi bỏ quy định yêu cầu doanh nghiệp phải nộp số tiền còn nợ thuế và nợ các khoản thu ngân sách nhà nước khác trước khi giải quyết hoàn thuế tại điểm 4 Công văn số 13882/BTC-TCT của Bộ Tài chính, đồng nghĩa với việc DN sẽ được thực hiện bù trừ số thuế còn nợ cũng như các khoán nợ ngân sách khác (nếu có) với số tiền thuế được hoàn theo quy định tại Điều 59 của Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về hoàn trả tiền thuế kiêm bù trừ với các khoản phải nộp ngân sách nhà nước.

Đồng thời công văn này cũng bãi bỏ quy định cơ chế giám sát ưu tiên chi hoàn thuế GTGT nêu tại các điểm 1,2,4 và 5 Công văn số 18832/BTC-TCT của Bộ Tài chính, chuyển sang áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 204 do Bộ Tài chính ban hành cuối năm 2015, các DN đồng tình, cho đây là điều hợp lý để tạo sự công bằng giữa các DN với nhau, đồng thời tiết kiệm được nhiều thời gian cho cơ quan thuế khi phải thực hiện phân loại hồ sơ ưu tiên hoàn thuế, dễ gây nên tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà.

Ông Bùi Đức Thụ, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội cho rằng, trong nhà nước pháp quyền các bên đều bình đẳng trước pháp luật, Nhà nước chậm hoàn thuế cho DN cũng phải chịu chế tài bồi thường và xử phạt. Vừa qua, Bộ Tài chính đã kịp thời có văn bản điều chỉnh những bất cập trong công tác hoàn thuế GTGT cho DN được dư luận đồng tình, đánh giá cao.

Cục Thuế chịu trách nhiệm giải quyết hoàn thuế

Năm 2015, Cục Thuế Quảng Nam đã giải quyết hoàn thuế cho 180 hồ sơ, số tiền thuế đã hoàn 485,7 tỷ đồng. Trong đó, hoàn xuất khẩu 82 trường hợp, số thuế hoàn là 205 tỷ đồng; hoàn 12 tháng liên tục 36 trường hợp, số thuế hoàn 74,3 tỷ đồng; hoàn đầu tư 56 trường hợp, số thuế hoàn 206,3 tỷ đồng; hoàn ODA 06 trường hợp, số tiền hoàn 115 triệu đồng. Hoàn thuế thu nhập cá nhân cho 810 trường hợp, số thuế hoàn là 6,5 tỷ đồng. Hoàn thuế khác 78 trường hợp, số thuế hoàn là 6,6 tỷ đồng.

Bộ Tài chính giao trách nhiệm cho Tổng cục Thuế giám sát hồ sơ đủ điều kiện ban hành quyết định hoàn thuế, nếu hồ sơ khai thuế GTGT, văn bản đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật về thuế GTGT, về quản lý thuế, đồng thời được cập nhật đầy đủ vào hệ thống quản lý thuế của ngành (TMS); phiếu đề xuất hoàn thuế, biên bản kiểm tra (trường hợp kiểm tra trước hoàn), dự thảo quyết định hoàn thuế theo đúng trình tự, thẩm quyền của Luật Quản lý thuế và quy trình hoàn thuế.

Giao trách nhiệm cho Cục trưởng Cục Thuế chịu trách nhiệm về quyết định hoàn thuế và tổ chức thực hiện việc giải quyết hoàn thuế theo đúng trách nhiệm, thẩm quyền quy định tại Khoản 3 Điều 58 Thông tư 156 của Bộ Tài chính và quy trình hoàn thuế của Tổng cục Thuế. Cục Thuế phải thực hiện cập nhật đầy đủ tờ khai thuế, hồ sơ đề nghị hoàn thuế và các thông tin liên quan đến quá trình giải quyết hoàn thuế, đồng thời gửi danh sách đề nghị phê duyệt quyết định hoàn thuế GTGT theo mẫu phụ lục đến Tổng cục Thuế qua hệ thống điện tử HoanthueTCT@gdt.gov.vn. Tổng cục Thuế có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hồ sơ giải quyết hoàn thuế trên hệ thống quản lý thuế trong thời gian không quá 6 giờ làm việc, nếu hồ sơ hoàn thuế đầy đủ đúng quy định.

Theo ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính, để khắc phục tình trạng có nơi thừa kinh phí hoàn thuế có nơi lại thiếu gây trở ngại cho việc hoàn thuế cho DN, và để điều hòa quỹ hoàn thuế linh hoạt hơn, Bộ Tài chính sẽ sửa không giao hạn mức quỹ hoàn thuế cho từng địa phương, mà được tập trung tại Tổng cục Thuế đảm bảo điều hòa hợp lý.

VĂN DŨNG