Hai doanh nghiệp bị cưỡng chế hóa đơn

V.D |

Để tập trung thu hồi nợ thuế những tháng cuối năm 2016 và thực hiện công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế giữa các doanh nghiệp với nhau, căn cứ Luật Quản lý thuế, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam vừa ban hành các quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với hai doanh nghiệp nợ thuế đã quá 90 ngày, gồm Công ty CP - Xí nghiệp Hưng Long – Cienco 8 (mã số thuế 0100108247-023, địa chỉ thôn Hòa Vân, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành) và Công ty TNHH May Thúy Trang (mã số thuế 4000483139, địa chỉ thôn 5, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành). Các quyết định này đều có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày 5.12.2016 đến ngày 4.12.2017.

V.D