Hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018

V.D |

Tính đến ngày 30.11, tổng thu ngân sách nhà nước do Cục Thuế thực hiện đạt 17.141 tỷ đồng. Với kết quả này, ngành Thuế đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018 do HĐND tỉnh giao với 110%, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, có 12/17 nguồn thu hoàn thành vượt mức dự toán giao. Đặc biệt, nguồn thu từ lĩnh vực kinh tế dân doanh dự toán thu 10.766 tỷ đồng, chiếm gần 70% tổng dự toán thu, qua 11 tháng đã thu được 11.110 tỷ đồng, đạt 103%, chiếm 71% tổng thu đạt được, tăng 33% so với cùng kỳ, trong đó 2 công ty của ô tô Trường Hải (Mazda và KIA) nộp hơn 8.985 tỷ đồng, chiếm hơn 80% khoản thu của lĩnh vực kinh tế dân doanh và chiếm 52% tổng thu trong 11 tháng. Kế đến là thu từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 1.739 tỷ đồng, đạt 132% dự toán, tăng hơn 100% so với cùng kỳ.

Đối với các chi cục thuế, đã có 16/18 đơn vị đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu cả năm, chỉ còn 2 đơn vị chưa hoàn thành là Chi cục Thuế Tây Giang (đạt 92%), Chi cục Thuế Đông Giang (đạt 80%).

V.D