Hoàn thuế hơn 146 tỷ đồng bằng phương thức điện tử

VĂN DŨNG |

Cục Thuế tỉnh cho biết, từ ngày 23.5.2017 cơ quan này đã triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) bằng phương thức điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 19-2017/NQ-CP và Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, đến thời điểm hiện tại Cục Thuế  tỉnh đã tiếp nhận 47 lượt hồ sơ đề nghị hoàn thuế của 25 doanh nghiệp (DN) và đã giải quyết hoàn thuế GTGT với số tiền 146,3 tỷ đồng bằng phương thức điện tử. Việc hoàn thuế điện tử đã đem lại kết quả tích cực, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của cộng đồng DN.

Để tiếp tục mở rộng dịch vụ hoàn thuế điện tử (HTĐT) đến tất cả DN thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT trường hợp xuất khẩu, dự án đầu tư, Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 3474/TCT-KK gửi cục thuế các địa phương và yêu cầu phấn đấu đến ngày 31.12.2017, 100% DN thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT đối với xuất khẩu, đầu tư phải đăng ký dịch vụ HTĐT; đến cuối quý 4/2017 tối thiểu 90% hồ sơ hoàn thuế chiếm tỷ trọng từ 90% số tiền hoàn thuế trở lên thuộc lĩnh vực xuất khẩu, đầu tư được thực hiện theo phương thức điện tử so với tổng hồ sơ và tổng số tiền hoàn thuế GTGT.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, ngày 11.8 vừa qua Cục Thuế Quảng Nam đã có Công văn số 6488/CT-KK chỉ đạo các chi cục thuế/phòng thực hiện rà soát, lập danh sách các DN đã thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT trường hợp xuất khẩu, đầu tư (trừ 51 DN đã triển khai) và DN dự kiến sẽ hoàn thuế trong thời gian đến (DN mới thành lập) gửi đến Phòng Kê khai và kế toán thuế (cục thuế) trước ngày 16.8. Cục Thuế tỉnh cũng yêu cầu đến cuối tháng 8 phải tổ chức xong nội dung tập huấn HTĐT cho DN và công chức ở các chi cục thuế; sau ngày 30.8 trường hợp có phát sinh DN mới thành lập thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT nêu trên thì Phòng Tuyên truyền - hỗ trợ và các chi cục thuế thực hiện hướng dẫn cho DN.

VĂN DŨNG