Hoạt động kinh doanh thương mại điện tử: Tăng cường công tác quản lý thuế

VĂN DŨNG |

Công nghệ thông tin phát triển ngày càng mạnh mẽ ở hầu hết lĩnh vực của đời sống xã hội, việc xuất hiện ngày nhiều các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh mua bán, quảng cáo hàng hóa, dịch vụ qua các website, mạng xã hội như Facebook, Zalo, Instagram… khá phổ biến.

Đây là loại hình kinh doanh mới nên cơ quan thuế gặp không ít khó khăn trong quá trình quản lý, thu thuế. Với quyết tâm bao quát nguồn thu, chống thất thu cho ngân sách nhà nước và đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng là yêu cầu cấp thiết hiện nay, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 2111/CT-THDT tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) trên địa bàn tỉnh.

Cục Thuế cho biết, theo quy định của pháp luật thuế như: Luật Quản lý thuế, Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT), Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) hay Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành thì khi tổ chức, cá nhân có tham gia hoạt động kinh doanh TMĐT, bao gồm: bán hàng hóa, dịch vụ qua internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Instagram…) và các hình thức TMĐT khác phải có nghĩa vụ đăng ký, kê khai, nộp thuế, cụ thể:

- Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động kinh doanh TMĐT tại Việt Nam phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, thuế TNDN và Luật Quản lý thuế.

- Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh TMĐT tại Việt Nam hoặc có thu nhập từ kinh doanh TMĐT tại Việt Nam thì: Đối với tổ chức phải nộp thuế GTGT, thuế TNDN; đối với cá nhân phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN tại Việt Nam theo hướng dẫn tại Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18.12.2013, Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26.12.2013 của Chính phủ, Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 6.8.2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

- Đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh TMĐT có tổng doanh thu từ các loại hình kinh doanh trong năm (kể cả loại hình kinh doanh khác ngoài kinh doanh TMĐT) hơn 100 triệu đồng/năm phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNCN theo quy định tại Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27.6.2013 của Chính phủ, Điều 2, 3, 6 và 7 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15.6.2015 của Bộ Tài chính.  

Trước mắt, cơ quan thuế thực hiện rà soát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT phải thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật. Trong đó, các trường hợp cá nhân kinh doanh có địa điểm cố định để giao dịch với khách hàng và việc quảng cáo trên mạng chỉ là một trong những hình thức mở rộng khách hàng. Hàng hóa được giao dịch tại địa điểm cố định hoặc giao hàng tận nơi, trường hợp này cơ quan thuế cần phối hợp với các nhà mạng để xác định địa chỉ kinh doanh của cá nhân phối hợp với hội đồng tư vấn thuế xã, phường để đưa vào diện quản lý thuế (nếu chưa quản lý thuế).

Đối với trường hợp đã thuộc diện quản lý thuế thì cập nhật thông tin về giao dịch trên mạng của cơ sở kinh doanh để làm cơ sở điều chỉnh tăng doanh thu, tính thuế đúng thực tế kinh doanh. Trường hợp cá nhân kinh doanh không có địa điểm cố định để giao dịch với khách hàng, chỉ có địa chỉ trên mạng và số tài khoản của cá nhân, bán hàng theo hình thức giao hàng tận nơi, cơ quan thuế cần phối hợp với nhà mạng để xác định danh tính cá nhân, số tài khoản, phương thức giao hàng để yêu cầu cá nhân khai thuế theo từng lần phát sinh theo quy định của pháp luật về thuế TNCN.

Cục Thuế phối hợp với các Sở Công thương, Kế hoạch và đầu tư, Thông tin - truyền thông, VH-TT&DL, Công an tỉnh... để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT qua mạng trên địa bàn tỉnh, nhằm đưa công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT đi vào nền nếp. Đồng thời liên hệ với các tổ chức tín dụng trao đổi thông tin dữ liệu về thuế theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BTC-NHNN ngày 14.7.2010. Phối hợp với các công ty chuyển phát, công ty bưu chính, viễn thông để nắm các dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT. Phối hợp với các cơ quan báo, đài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT tự giác đăng ký, kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế; đồng thời cũng sẽ công khai danh tính những tổ chức, cá nhân kinh doanh TMĐT thuộc diện chịu thuế nhưng không thực hiện kê khai, nộp thuế, có hành vi trốn thuế.

VĂN DŨNG