Hơn 16 tỷ đồng nộp thuế bằng đường điện tử

V.D |

Theo Cục Thuế tỉnh, đến ngày 25.5.2015 toàn tỉnh có 510 doanh nghiệp (DN) đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử (NTĐT) với cơ quan thuế (đạt 13,2%), trong đó có 145 DN đã đăng ký xác nhận với các ngân hàng thương mại và đã có 121 lượt DN thực hiện lệnh chuyển tiền trên đường điện tử với số tiền gần 16,09 tỷ đồng. Công ty CP Thủy điện A Vương có số thuế nộp cao nhất là hơn 7,6 tỷ đồng, tiếp đến là Tổng Công ty Phát điện I: 2,577 tỷ đồng. Với tiến độ này Quảng Nam được xếp vị thứ 39/63 địa phương trong cả nước.

Đánh giá của Cục Thuế cho thấy tiến độ thực hiện dịch vụ NTĐT vẫn còn thấp, nguyên nhân là số lượng ngân hàng thương mại liên kết với cơ quan thuế thực hiện dịch vụ này còn ít, và người nộp thuế chưa nắm rõ những tiện ích của NTĐT. Cục Thuế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng thương mại để hỗ trợ DN khẩn trương thực hiện, phấn đấu ngày 30.6 đạt 60%, đến 30.9.2015 đạt tối thiểu 90% số DN đang họat động NTĐT. Cục Thuế cũng đã có văn bản đề nghị những DN đã đăng ký NTĐT với cơ quan thuế phải đến trực tiếp tại ngân hàng thương mại để làm thủ tục xác nhận với ngân hàng thì việc NTĐT mới vận hành thông suất.

V.D