Hơn 1.600 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thuế điện tử

V.D |

Theo tin từ Cục Thuế Quảng Nam, tính đến sáng ngày 21.10.2014 toàn tỉnh đã 1.611 doanh nghiệp và tổ chức kinh tế thực hiện khai thuế điện tử với các cơ quan thuế trong tỉnh, đạt gần 34%.

Trong đó, nổi bật nhất là Chi cục Thuế huyện Nông Sơn đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao (30/30 đơn vị) chỉ trong vòng 8 ngày, kể từ ngày Tổng cục Thuế mở cổng giao dịch điện tử; tiếp đó Văn phòng Cục Thuế 577 đơn vị; Tam Kỳ 235; Hội An 149; Núi Thành 120; Duy Xuyên 107; Quế Sơn 82; Đại Lộc 78; Tiên Phước 43; Phước Sơn 37; Nam Giang 34; Hiệp Đức 29; Bắc Trà My 22; Thăng Bình 19; Đông Giang 17; Tây Giang 12; Điện Bàn 11; Phú Ninh 6 và Nam Trà My 3.

V.D