Hơn 300 doanh nghiệp ở Hội An được hỗ trợ quyết toán thuế

VĂN DŨNG |

Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam về triển khai chương trình “Tháng đồng hành hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2018”, Chi cục Thuế TP.Hội An đã tổ chức liên tiếp 3 lớp hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2018 cho hơn 300 doanh nghiệp tham dự; đồng thời đối thoại với doanh nghiệp quý I.2019 nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt các chính sách về thuế và khai quyết toán thuế đúng thời gian quy định.

Ông Huỳnh Mạnh Hùng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP.Hội An cho biết, việc phát triển hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax) sẽ đáp ứng được yêu cầu Nghị quyết 36a của Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, hệ thống dịch vụ thuế điện tử đã thừa kế các dịch vụ thuế hiện tại của hệ thống khai thuế qua mạng (iHTKK), nộp thuế điện tử (NTĐT). Đồng thời cung cấp thêm một số tính năng mới, gồm: Các dịch vụ thuế điện tử hỗ trợ người nộp thuế là cá nhân như khai thuế cho thuê tài sản; các dịch vụ tra cứu, hỗ trợ người nộp thuế tra cứu các tờ khai, thông báo, tra cứu nghĩa vụ thuế, số thuế phát sinh, số thuế còn phải nộp… và các văn bản cơ quan thuế gửi đến người nộp thuế đều qua thư điện tử, người nộp thuế không cần phải đến cơ quan thuế để biết các thông tin này.  

Chi cục Thuế TP.Hội An cũng đã lưu về chi phí khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) doanh nghiệp được trích khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ đối với một số tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ. Về chi phí lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm TSCĐ tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm, không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Đối với thuế TNCN thì trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này và được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay. Trường hợp người lao động đang làm việc tại công ty có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác mà những đơn vị này không kê khai và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập chi trả cho cá nhân đó thì cá nhân không được ủy quyền cho công ty quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân.

VĂN DŨNG