Hướng dẫn khai thuế điện tử

CỤC THUẾ QUẢNG NAM |

Để hỗ trợ quý doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế thực hiện khai thuế điện tử, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam xin trân trọng giới thiệu các nội công việc khi tiến hành đăng ký khai thuế điện tử, như sau:

Khái niệm:  Khai thuế điện tử là hình thức khai và nộp hồ sơ thuế bằng phương tiện điện tử (qua mạng internet).

Lợi ích của việc khai thuế qua mạng:

- Tạo thuận lợi cho người nộp thuế, giúp người nộp thuế tiết kiệm thời gian và chi phí;

- Người nộp thuế có thể khai thuế mọi lúc, mọi nơi, chỉ cần kết nối với internet;

- Hồ sơ khai thuế qua mạng dễ thực hiện, đảm bảo thông tin, số liệu khai thuế của người nộp thuế được gửi đến cơ quan thuế nhanh chóng, chính xác; dữ liệu lưu trữ lâu dài, tính bảo mật cao;

 - Khi thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế, người nộp thuế được cung cấp thêm những tiện ích khác thông qua cổng điện tử của cơ quan thuế.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI,  NỘP TỜ KHAI THUẾ QUA MẠNG

I. Điều kiện sử dụng dịch vụ

-  Các tổ chức doanh nghiệp đã được cấpMST và đang hoạt động

-  Đang thực hiện lập HSKT bằng phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai từ phiên bản 2.1.0 trở lên do Tổng cục thuế cung cấp miễn phí

-  Đã được cấp Chứng thư số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động

-  Có khả năng truy cập và sử dụng mạng Internet  đồng thời có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định với CQT.

II. Quy trình đăng ký kê khai thuế điện tử:

1. Đăng ký khai thuế điện tử:

1.1 Lập hồ sơ đăng ký sử dụng hình thức khai thuế điện tử

(1)  Đăng ký tại trụ sở Cơ quan Thuế.

(2)  Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ http://kekhaithue.gdt.gov.vn để khai thuế điện tử trực tiếp với Cơ quan Thuế.

a) Trường hợp NNT đăng ký tại trụ sở Cơ quan Thuế (1)

- Bộ phận Hỗ trợ  người nộp thuế (NNT)  tiếp nhận hồ sơ gồm: Tờ khai đăng ký sử dụng hình thức khai thuế điện tử (theo mẫu số 01/ĐK-KĐT ban hành kèm theo Thông tư 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính) và bản sao chứng thực chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số công  cộng cấp cho NNT

b) Trường hợp NNT đăng ký trực tuyến tại địa chỉ:

http://kekhaithue.gdt.gov.vn để khai thuế điện tử trực tiếp với Cơ quan Thuế ; NNT vào chức năng đăng ký, màn hinh kê khai xuất hiện tiến hành đăng ký kê khai; Người sử dụng điền các thông tin phù hợp.

1.2. Trả kết quả cho NNT

Nhận thông báo cấp phép sử dụng dịch vụ iHTKK

Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày NNT đến CQT xin cấp phép sử dụng dịch vụ. CQT quản lý trực tiếp sẽ kiểm tra, xét duyệt hồ sơ hợp lệ hoặc không hợp lệ của NNT.

CQT sẽ cấp thông báo cấp phép sử dụng dịch vụ hoặc không cấp phép sử dụng dịch vụ cho NNT theo mẫu số 02B/TB –iHTKK

Thông báo được gửi tới cho NNT qua bưu điện hoặc trực tiếp tại CQT

2. 2. Đăng nhập hệ thống iHTKK:

NNT vào trang Web: http://kekhaithue.gdt.gov.vn, sau đó Click chuột vào nút đăng nhập:

NNT nhập định danh và mật khẩu theo thông báo cấp tài khoản dịch vụ:

3. Đổi mật khẩu

 NNT vào chức năng “Tài khoản/Đổi mật khẩu”: Đổi mật khẩu

Nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới, nhắc lại mật khẩu mới, sau đó nhấn “Cập nhật” để cập nhật thay đổi mật khẩu.

Lưu ý: NNT không bật bộ gõ. tiếng việt khi thay đổi mật khẩu.

4. Đăng ký loại tờ khai thuế nộp qua mạng

NNT vào chức năng “Tài khoản/Đăng ký tờ khai”:

NNT chọn các tờ khai cần đăng ký. và kỳ bắt đầu kê khai, sau đó nhấn “Tiếp tục”:

Danh sách tờ khai đăng ký.

  •  Nhấn “Chọn lại” để chọn lại các tờ khai.
  •  Nhấn “Chấp nhận” để hoàn thành việc đăng ký:

Sau khi đăng ký. các tờ khai gửi qua mạng, NNT sẽ nhận được email thông báo xác nhận các thông tin về đăng ký nộp hồ sơ khai thuế của NNT. Email thông báo này có đính kèm file thông báo định dạng PDF và có chữ ký số của TCT:

Ghi chú: NNT chỉ được đăng ký. thêm loại tờ khai gửi qua mạng, không được phép thay đổi ký.bắt đầu nộp tờ khai thuế qua mạng hoặc xóa bỏ đăng ký 1 tờ khai thuế. Khi có thông tin cần thay đổi, NNT liên hệ với CQT quản lý. để được hỗ trợ.

5.Thay đổi thông tin

 - NNT vào chức năng “Tài khoản/Thay đổi thông tin” để thay đổi thông tin về hòm thư điện tử và số điện thoại liên hệ: Thay đổi thông tin_ NNT nhập lại số điện thoại, địa chỉ hòm thư điện tử sau đó nhấn “Cập nhật”.

6. Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ

- NNT vào chức năng “Tài khoản/Ngừng dịch vụ”:Đăng ký.

NNT nhập lý do ngừng và nhấn “Đăng ký ngừng”. NNT sẽ nhận được mail thông báo:

- Sau khi đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ, NNT sẽ không đăng nhập được vào ứng dụng.

NNT muốn đăng ký sử dụng lại dịch vụ sẽ phải thực hiện các bước đăng ký như đăng ký mới.

III. Qui trình nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

1. Tạo tờ khai trên ứng dụng HTKK:

- NNT sử dụng ứng dụng HTKK theo phiên bản mới nhất hoặc phiên bản đáp ứng mẫu tờ khai mới nhất đối với tờ khai mà NNT cần khai theo quy định.

- NNT vào ứng dụng HTKK, chọn tờ khai cần khai và khai thuế theo các chỉ tiêu trên tờ khai. Ứng dụng HTKK

- Kết xuất tờ khai điện tử bao gồm cả bảng kê:

- Kết xuất ra file XML

- NNT sau khi khai các chỉ tiêu trên tờ khai, chọn kết xuất XML

- NNT chọn đường dẫn và tên file cần lưu sau đó nhấn “Save”.

2.  Ký điện tử online, gửi tờ khai

- NNT vào trang đăng nhập vào trang Web http://kekhaithue.gdt.gov.vn

- NNT vào chức năng: “Nộp tờ khai/Nộp tờ khai”:

Chọn tờ khai định dạng XML

- NNT nhấn vào nút “Chọn tệp tờ khai”:

Chọn file tờ khai đã kết xuất và lưu tại máy trạm, nhấn Open

3. Ký điện tử online

- Nhấn nút “Ký điện tử” để ký điện tử lên tờ khai:

- Nhập số PIN, nhấn “Chấp nhận” để ký điện tử lên tờ khai.

- Bấm OK trên cửa sổ "Ký tệp tờ khai thành công"

- Bấm "Nộp tờ khai" để gửi đến cơ quan Thuế.

- Sau khi tờ khai gửi thành công đến CQT, NNT sẽ nhận được thông báo xác nhận đã gửi tờ khai, thông báo này được gửi vào hòm thư điện tử của NNT và có chữ ký của TCT.

4.Trình ký

Chức năng sử dụng khi kế toán lập tờ khai, trình giám đốc. Giám đốc giữ chứng thư số,dùng chứng thư số ký điện tử lên tờ khai và gửi tờ khai.

- Vào chức năng “Nộp tờ khai/Trình ký”:

- Nhấn nút “Chọn tệp tờ khai” để chọn tờ khai cần trình ký, sau đó nhấn “Trình ký”.

- Nhân viên kế toán tiếp tục trình ký các file tờ khai cần gửi.

- Giám đốc vào chức năng “Nộp tờ khai/Trình ký”:

- Xuất hiện danh sách các tờ khai kế toán đã trình ký.

- Giám đốc Click chuột vào tên tờ khai, bảng kê để kiểm tra lại các tờ khai, bảng kê.

- Trường hợp thấy tờ khai, bảng kê không đúng, giám đốc nhấn nút để xóa tờ khai, bảng kê.

- Nếu thấy đồng ý với các tờ khai kế toán trình ký, giám đốc nhấn nút “Ký và nộp tờ khai” để ký điện tử và nộp tờ khai đến CQT:

- Sau khi nhập số PIN, tất cả các tờ khai trong danh sách trình ký sẽ được ký điện tử và gửi đến CQT.

- Sau khi các tờ khai đã được gửi thành công đến CQT, NNT sẽ nhận được thông báo có chữ ký điện tử của TCT vào hòm thư điện tử của NNT.

5. Kê khai trực tuyến

- NNT đăng ký loại tờ khai cần kê khai.

- NNT vào chức năng “Kê khai trực tuyến” để tiến hành khai thuế trực tuyến:

-  Nhấn nút “Hoàn thành kê khai” để kết thúc việc khai thuế.

-  Nhấn nút "Tờ khai XML" hoặc “Tờ khai PDF” nếu muốn lưu lại tờ khai trên máy tính của NNT.

-  Nhấn nút “Ký điện tử” để ký điện tử lên tờ khai:

-  Sau khi ký điện tử, nhấn nút “Xác nhận” để đưa tờ khai vào danh sách chờ gửi:

- Nhấn nút “Gửi tờ khai” để gửi tờ khai đến CQT:

- Sau khi tờ khai được gửi thành công đến CQT, NNT sẽ nhận được

thông báo xác nhận đã gửi tờ khai có chữ ký điện tử của TCT vào hòm thư điện tử của NNT.

(Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin gọi đến số điện thoại: 0510.3852536 – 0510.3810170   Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế  để được hướng dẫn rõ thêm)./.

CỤC THUẾ QUẢNG NAM