Không được yêu cầu người nộp thuế cung cấp thêm tài liệu, hồ sơ ngoài quy định

(còn nữa) VĂN DŨNG(tổng hợp) |

Để công tác cải cách thủ tục hành chính về thuế thực chất đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người nộp thuế (NNT), Tổng cục Thuế ban hành Chỉ thị 01 yêu cầu thủ trưởng cơ quan thuế các cấp xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho NNT thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Nội dung Chỉ thị nêu rõ, những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp (DN). Trong đó, với việc triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18.3.2014 và Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12.3.2015 của Chính phủ, Tổng cục Thuế đã tham mưu cho các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung về thể chế, chính sách thuế; đẩy mạnh kê khai nộp thuế điện tử, đơn giản hoá các quy trình quản lý thuế, qua đó cắt giảm 420 giờ thực hiện thủ tục về thuế, đưa số giờ nộp thuế của Việt Nam tính đến cuối năm 2015 ngang bằng với các nước trong khu vực ASEAN-04, được dư luận hưởng ứng, DN đồng tình. Tuy nhiên, công tác cải cách TTHC có lúc, có nơi vẫn còn một số hạn chế, NNT chưa thực sự tiếp cận đầy đủ thành quả, sự thuận tiện do việc cắt giảm thời gian và cải cách TTHC mang lại. Thậm chí, qua kết quả khảo sát của đơn vị chức năng độc lập và qua phản ánh của một số cơ quan báo chí, vẫn còn hiện tượng người dân, DN chưa hài lòng khi tiếp xúc với cơ quan thuế khi thực thi các các quy định của pháp luật về thuế.

Với quyết tâm đưa quy định mới về cải cách TTHC thực sự đi vào cuộc sống, đến gần hơn với NNT, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu thủ trưởng cơ quan thuế các cấp thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm: Một là, tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 415 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Chương trình hành động đẩy mạnh cải cách TTHC, tăng cường quản lý thuế và đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nội bộ ngành, cũng như các kết luận tại Hội nghị triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP và Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015 - 2016.

(còn nữa)
VĂN DŨNG(tổng hợp)