Không thống nhất với nội dung kiến nghị về thuế của Công ty Vàng Bồng Miêu

VĂN DŨNG |

Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 535/TCT-CS gửi Công ty Khai thác vàng Bồng Miêu thông tin về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với vàng thỏi doré bán trong nước. Công văn này căn cứ vào các quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3.4.2012 của Chính phủ về hoạt động kinh doanh vàng; khoản 22 Điều 5, Điều 8 và khoản 11 Điều 11 Luật thuế GTGT năm 2013 quy định về đối tượng chịu thuế, thuế suất 0% và  phương pháp tính trực tiếp trên GTGT.

Theo Tổng cục Thuế, “Trường hợp Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực khai thác, thăm dò, chế biến vàng (tinh luyện vàng) theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu thuộc đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT. Sản phẩm vàng thỏi doré là sản phẩm cuối cùng của nhà máy vàng Bồng Miêu đã được các cơ quan quản lý chuyên ngành xác định là tài nguyên khoáng sản đã qua chế biến thành sản phẩm khác thì khi xuất khẩu thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, khi bán trong nước thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%”. Trước đó, Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu đã có văn bản kiến nghị áp dung thuế suất thuế GTGT 0% đối với vàng thỏi doré bán trong nước. Tổng cục Thuế khẳng định kiến nghị này của công ty là trái với quy định của Luật thuế GTGT vì thuế suất 0% chỉ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, không áp dụng đối với hàng hóa bán trong nước.

Được biết, Cục Thuế Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 1456/QĐ-CT áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn sử dụng trong thời hạn 1 năm (từ ngày 24.3.2016 đến ngày 23.3.2017) đối với Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu với lý do nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày theo quy định của Luật Quản lý thuế.

VĂN DŨNG