Khu phức hợp ô tô Chu Lai - Trường Hải nộp thuế nội địa gần 2.000 tỷ đồng

HOÀNG VY |

Cục Thuế tỉnh cho biết, đến ngày 31.5.2015 tổng thu ngân sách nội địa toàn tỉnh là 3.318 tỷ đồng, đạt 52% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó các doanh nghiệp (DN) nhà nước trung ương nộp 229 tỷ đồng, đạt 44%, tăng 8% so với cùng kỳ; các DN nhà nước địa phương nộp 68 tỷ đồng, đạt 36%, bằng 81% so với cùng kỳ; các DN FDI nộp 178 tỷ đồng, đạt 29,7%, bằng 89% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế ngoài nhà nước nộp 2.360 tỷ đồng, đạt gần 60%, tăng 75% so với cùng kỳ (trong đó 21 đơn vị trong Khu phức hợp thuộc Tập đoàn ô tô Chu Lai - Trường Hải đã nộp ngân sách hơn 1.915 tỷ đồng, chiếm 57,7% tổng thu ngân sách nội địa 5 tháng đầu năm 2015, Công ty TNHH MTV Sản xuất và lắp ráp ô tô Vina-Mazda nộp hơn 1.052 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải - KIA nộp hơn 691,8 tỷ đồng).

HOÀNG VY