Kiểm tra công tác cải cách hành chính thuế

T.D |

Sáng qua 19.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 tại Cục Thuế Quảng Nam.

Theo Cục Thuế, thời gian qua đơn vị đã đẩy mạnh kiểm soát chặt chẽ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho doanh nghiệp với trên 98% doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng, 96% doanh nghiệp nộp thuế điện tử, 100% hoàn thuế điện tử, rút ngắn đến 3 ngày hoàn thuế. Cục Thuế không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 1 lần/năm/doanh nghiệp, không mở rộng phạm vi thanh tra, kiểm tra vượt quá nội dung của quyết định. Tất cả đơn khiếu nại gửi đến cơ quan thuế đều được thụ lý, giải quyết đúng quy định pháp luật.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Cục Thuế cần tiếp tục tăng cường truy thu tiền sau thanh tra, kiểm tra, mở rộng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, phối hợp cung cấp thông tin, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, liên thông văn bản điện tử, giữ vững năng lực cải cách hành chính theo hướng năng động, hiện đại và chuyên nghiệp.