Mạo danh công chức thuế để bán tài liệu

V.D |

Ngày 29.5, có người gọi từ số máy 0904946559 gặp chị Võ Lưu Nam Anh là Kế toán trưởng Công ty Điện lạnh Trường Hải, người này tự xưng là công chức thuế của Phòng Kiểm tra thuế số 2 (Cục Thuế tỉnh Quảng Nam) giới thiệu bán tài liệu hạch toán quản lý doanh nghiệp và Thông tư số 25/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính vừa ban hành. Qua thông tin chị Võ Lưu Nam Anh cung cấp, Cục Thuế Quảng Nam đã kiểm tra và khẳng định không có việc cử công chức để bán tài liệu chính sách thuế cho doanh nghiệp.

Đây là việc mạo danh, lợi dụng danh nghĩa công chức thuế, cơ quan thuế để lừa đảo doanh nghiệp bán các loại tài liệu, chính sách thuế nhằm trục lợi. Cục Thuế khuyến cáo đến tất cả doanh nghiệp cảnh giác với trường hợp lừa đảo này. Những tài liệu, chính sách thuế được Nhà nước ban hành Cục Thuế đều chuyển đến qua địa chỉ email của doanh nghiệp.

V.D