Miễn giảm thuế hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển

V.D |

Ngày 2.10.2014, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh ký ban hành Quyết định số 2999/QĐ-UBND quy định một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 67/2013/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển thủy sản. Tại quy định này, bên cạnh một số chính sách tín dụng, bảo hiểm, hỗ trợ chi phí đào tạo, hướng dẫn thuyền viên, hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ kinh phí duy tu, sửa chữa định kỳ, UBND tỉnh còn quy định một số chính sách ưu đãi về thuế.

Theo đó, miễn thuế tài nguyên đối với hải sản tự nhiên khai thác; không thu lệ phí trước bạ đối với tàu, thuyền khai thác thủy, hải sản; miễn thuế môn bài đối với nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sử dụng nuôi trồng thủy, hải sản. Đồng thời sản phẩm thủy sản của tổ chức, cá nhân trực tiếp nuôi trồng, khai thác bán ra cũng như các khoản bảo hiểm tàu thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp khai thác hải sản không phải chịu thuế giá trị gia tăng; chủ tàu khai thác hải sản được hoàn thuế giá trị gia tăng của tàu dùng để khai thác hải sản đối với tàu được đóng mới, nâng cấp có công suất từ 400CV trở lên. Cùng với đó, cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với hộ, cá nhân trực tiếp khai thác hải sản; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động khai thác hải sản; miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, nguyên liệu, linh kiện trong nước chưa sản xuất được để đóng mới, nâng cấp tàu có công suất từ 400CV trở lên. Trước đó, ngày 21.8.2014, Bộ Tài chính cũng đã có Thông tư số 217/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

V.D