Miễn thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia nước ngoài

VĂN DŨNG |

Từ ngày 1.5.2016, một số đối tượng sẽ được bổ sung trong diện miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN), trong đó có chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Đây là nội dung Quyết định số 06/2016/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 22.2.2016, với điều kiện đối tượng phải có quốc tịch nước ngoài, có hợp đồng ký với tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoặc với cơ quan chủ quản dự án hay với chủ khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Việt Nam trực tiếp thực hiện các hoạt động viện trợ theo văn kiện đã được phê duyệt. Quyết định trên áp dụng đối với chuyên gia nước ngoài được tuyển chọn để trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài, trên cơ sở thống nhất giữa tổ chức phi chính phủ nước ngoài và cơ quan chủ quản dự án của Việt Nam. Quyết định cũng quy định rõ thu nhập miễn thuế của chuyên gia nước ngoài quy định trên là thu nhập trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Quyết định số 07/2016/QĐ-TTg về miễn thuế TNCN từ ngày 1.5 là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hiệp quốc tại Việt Nam. Cụ thể, cá nhân được miễn thuế TNCN phải đảm bảo điều kiện có quốc tịch Việt Nam và là nhân viên của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hiệp quốc tại Việt Nam, có xác nhận gửi cơ quan thuế. Thu nhập miễn thuế của cá nhân quy định nêu trên là thu nhập từ tiền lương, tiền công do cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hiệp quốc tại Việt Nam chi trả. Tuy nhiên, theo quyết định, việc miễn thuế không áp dụng đối với cá nhân là người Việt Nam được tuyển dụng và làm việc theo giờ tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hiệp quốc tại Việt Nam.

VĂN DŨNG