Mở rộng khai thuế điện tử trong toàn tỉnh

V.D |

Theo Cục Thuế Quảng Nam, tính đến ngày 13.10.2014 đã có 545 doanh nghiệp do Văn phòng Cục Thuế quản lý thực hiện thành công việc khai thuế điện tử qua mạng Internet. Đối với Chi cục Thuế TP.Tam Kỳ, dù mới được Tổng cục Thuế nâng cấp chương trình quản lý thuế cấp cục (QLT) kể từ đầu tháng 10 này, nhưng đến ngày 13.10 đã có 118 doanh nghiệp đăng ký thực hiện khai thuế điện tử, trong đó có 11 doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng Internet thành công. Các chi cục thuế trong tỉnh cũng đã tiến hành tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ khai thuế điện tử cho các doanh nghiệp. Cụ thể: Chi cục Thuế Hội An đã tổ chức liên tục 6 lớp tập huấn cho hơn 700 doanh nghiệp do chi cục quản lý và các chi cục thuế khác đã làm tốt nội dung này.

Được biết, trong ngày 13.10.2014, Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng khai thuế điện tử cho 17 chi cục thuế (trừ Chi cục Thuế Tam Kỳ) để doanh nghiệp thực hiện khai thuế điện tử với cơ quan thuế. Hiện ngành thuế đang tập trung quyết liệt đẩy mạnh thực hiện khai thuế điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 5.8.2014 về tăng cường quản lý thuế và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan. Yêu cầu của Chính phủ đến cuối năm 2014 phải có 95% số doanh nghiệp khai thuế điện tử, để đến năm 2015 thực hiện nộp thuế điện tử, nhằm rút ngắn thời gian thực hiện khai thuế và nộp thuế của doanh nghiệp.

V.D