Năm 2015, cả tỉnh phải có 3.925 doanh nghiệp nộp thuế điện tử

VĂN DŨNG |


Cục Thuế Quảng Nam đã làm việc với 6 chi nhánh ngân hàng thương mại đóng trên địa bàn tỉnh (BIDV, Vietcombank, Agribank, Vietinbank Hội An, Vietinbank Quảng Nam, MB) thống nhất ký kết thỏa thuận xây dựng hệ thống kết nối trao đổi thông tin truyền nhận, đối soát dữ liệu nộp thuế điện tử (NTĐT) và sẽ sử dụng chữ ký số để xác thực tính hợp pháp, hợp lệ của thông tin dữ liệu NTĐT và tiến hành triển khai cho doanh nghiệp thực hiện NTĐT trên diện rộng. Ngoài ra, trong 2 ngày 23 - 24.4, Cục Thuế sẽ tổ chức 2 lớp tập huấn về NTĐT và Thông tư 26 cho các doanh nghiệp do Cục Thuế quản lý. Trước đó, Cục Thuế đã có thông báo giao chỉ tiêu cho các chi cục thuế, phòng số lượng doanh nghiệp NTĐT đến tháng 9.2015 là 3.925 đơn vị.

VĂN DŨNG