Ngăn chặn sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và bất hợp pháp hóa đơn

VĂN DŨNG (tổng hợp) |

Theo Tổng cục Thuế, hiện nay tình hình in, phát hành, mua bán và sử dụng hóa đơn nhằm thu lợi bất chính vẫn đang là vấn đề bức xúc trên phạm vi rộng. Nếu trước đây, việc lập doanh nghiệp (DN) ảo nhằm mua bán hóa đơn còn mang tính chất tự phát của một số cá nhân và hoạt động đơn lẻ, thì gần đây đã xuất hiện ngày càng tăng việc thành lập DN chuyên mua bán, cung cấp hóa đơn cho các DN có nhu cầu hợp thức hóa đầu vào, hợp thức hóa hàng trôi nổi trên thị trường, hàng hóa nhập lậu hoặc tăng khống giá trị đầu tư, tăng số thuế được khấu trừ, được hoàn... Thông thường sau khi thành lập ảo, DN in, mua được hóa đơn, thì bán hóa đơn khống, kê khai thuế đầy đủ, để nợ thuế đến mức cưỡng chế hóa đơn thì báo nghỉ, bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Do vậy, ngày càng gia tăng các DN ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hóa đơn; mua bán hóa đơn bất hợp pháp để kê khai, khấu trừ thuế; ghi hóa đơn không đúng quy định.

Có nhiều hành vi vi phạm cũng như nhiều dạng sai phạm về hóa đơn bất hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn như cho hoặc bán hóa đơn đã lập để đơn vị tổ chức khác hạch toán, kê khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách; lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc, lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên; dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác…

Nhiều trường hợp lợi dụng chính sách thông thoáng của Nhà nước về điều kiện thành lập DN; cơ chế tự khai, tự nộp thuế; cơ chế DN tự in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn, để thành lập DN hoặc mua bán DN với mục đích in, phát hành và mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để kiếm lời bất chính, gây thất thu ngân sách nhà nước. Trong khi đó, một số cá nhân thuộc các bộ phận không liên quan đến tài chính của DN nhưng chưa hiểu biết về pháp luật, chưa nhận thức được sự quan trọng và cần thiết phải sử dụng hóa đơn hợp pháp trong giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ. Việc phát hiện các DN sử dụng bất hợp pháp hóa đơn cần phải có sự phối hợp nhiều tổ chức, đơn vị, cơ quan chức năng, để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng in, phát hành, mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

VĂN DŨNG (tổng hợp)