Ngăn chặn sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn

(Còn nữa) VĂN DŨNG (tổng hợp) |

Lợi dụng chính sách thông thoáng của Nhà nước, một số đối tượng thành lập doanh nghiệp (DN) nhằm mục đích kinh doanh trên hóa đơn, mà pháp luật gọi là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hay sử dụng bất hợp pháp hóa đơn. Các DN, cá nhân này đã sử dụng hóa đơn để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và giảm thu nhập tính thuế thu nhập DN, cụ thể sử dụng hóa đơn của những DN sau: DN chưa thực hiện thông báo phát hành hóa đơn; DN đang trong thời gian bị cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng; DN đã bỏ trốn không có địa điểm kinh doanh; DN tạm ngừng hoạt động; DN mới ra kinh doanh nhưng có số thuế phát sinh thuế đầu ra lớn, nợ thuế; DN kinh doanh những mặt hàng mà người tiêu dùng không có nhu cầu lấy hóa đơn (xăng, dầu, ăn uống, vật liệu xây dựng,...).

Để ngăn chặn các hành vi vi phạm về hóa đơn, chống thất thu cho ngân sách nhà nước, làm lành mạnh hóa môi trường kinh doanh, thực hiện bình đẳng giữa các DN với nhau, cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về những tác hại, rủi ro khi DN, cá nhân sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn để cho mọi người hiểu không tham gia hoặc liên kết tham gia. Đối với cơ quan thuế các cấp, cần phải cương quyết hơn nữa trong việc thực hiện quản lý các quy định về tạo, in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn của người nộp thuế như: tăng cường kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn, rà soát các DN có số lượng hóa đơn tăng đột biến trong kỳ, có số lượng hóa đơn bị mất hoặc xóa bỏ phát sinh nhiều. Đồng thời quản lý chặt chẽ các DN nhận in hóa đơn trên địa bàn, gửi văn bản đề nghị cung cấp thông tin về: danh sách DN đặt in, số hợp đồng, mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn (từ số đến số),… để đối chiếu với thông tin DN đặt in đã thông báo với cơ quan thuế và với hóa đơn đang sử dụng tại DN. Trước khi cho DN thông báo phát hành hóa đơn, cần kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh thực tế tại đơn vị nhằm ngăn chặn sớm hành vi thành lập doanh nghiệp chỉ để mua bán hóa đơn khống.

Đối với DN mới ra kinh doanh nhưng có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ lớn, cần phải kiểm tra hàng hóa tồn kho và giá trị tài sản đầu tư có tương ứng giá trị đầu vào không; hoặc DN mới nhưng có phát sinh số thuế giá trị gia tăng đầu ra nhiều, phát sinh nợ thuế, cần phải kiểm tra tình hình bán hàng hóa có thực hay không. Thu thập thông tin để cung cấp cho cơ quan công an điều tra làm rõ đối với các trường hợp rao bán hóa đơn qua mạng, điện thoại. Ngành thuế phải tăng cường công tác kiểm tra nội bộ và có những biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các đơn vị, cá nhân dung túng, bao che, tiếp tay cho hành vi mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

(Còn nữa)
VĂN DŨNG (tổng hợp)