Ngành thuế: 5 tháng thu ngân sách đạt gần 7.000 tỷ đồng

VĂN DŨNG |

(QNO) - Báo cáo của Cục Thuế tỉnh cho biết, trong tháng 5 ngành thuế trong tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách đạt 1.332 tỷ đồng và lũy kế 5 tháng đầu năm 2018 tổng thu ngân sách là 6.992,3 tỷ đồng, đạt hơn 45% dự toán pháp lệnh, đạt 42,3% dự toán phấn đấu, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2017. 

Ngành Thuế Quảng Nam luôn chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế
Ngành Thuế Quảng Nam luôn chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế. Ảnh: V.D

Theo đó, tại cơ quan Cục Thuế thu 5.922,8 tỷ đồng, đạt 43,6%; 18 Chi cục Thuế thu 1.069,4 tỷ đồng, đạt 56,3%. Nếu trừ đi số thu từ tiền sử dụng đất, thì tổng thu là 6.631 tỷ đồng, đạt 45,3% dự toán pháp lệnh, đạt 42,4% dự toán phấn đấu, tăng hơn 26% so cùng kỳ 2017.

Nhìn tổng thể bức tranh thu ngân sách trong 5 tháng, có thể cảm nhận tất cả các nguồn thu sắc thuế đều có tốc độ tăng trưởng khá tốt, nhất là lĩnh vực công thương nghiệp - dich vụ ngoài nhà nước. Đây là nguồn thu chủ yếu chiếm tỷ trọng đến 66,5% trong tổng dự toán thu năm 2018. Kết quả 5 tháng nguồn thu này đã đóng góp cho ngân sách 4.654 tỷ đồng, đạt hơn 43% dự toán, tăng 17,5% so cùng kỳ 2017.

Tiếp đến là nguồn thu từ khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng hơn 536 tỷ đồng, đạt 40,8% dự toán, tăng 82%. Trong đó Nhà máy Bia Heneiken Việt Nam - Quảng Nam đóng hơn 282 tỷ đồng, Công ty CP Sân gôn Indochina Hội An đóng gần 20 tỷ đồng, Công ty TNHH Indochina Resort đóng 23,5 tỷ đồng và Công ty TNHH MTV Sedo Vinaco đóng 18,5 tỷ đồng.

Khối các doanh nghiệp nhà nước trung ương đóng 404 tỷ đồng, đạt gần 45% dự toán. Trong đó các nhà máy thủy điện đóng 287 tỷ đồng, tăng gần 2% so với cùng kỳ. Nguồn thu từ sắc thuế thu nhập cá nhân đóng hơn 230 tỷ đồng, đạt 60%, tăng hơn 40%.

Cùng với đó, 18 Chi cục Thuế huyện, thị, thành phố trong tỉnh, qua 5 tháng đầu năm 2018 cũng đã thu được 1.069 tỷ đồng, đạt 56%. Trong đó, những chi cục có số thu lớn như Hội An đã thu hơn 255/513 tỷ đồng, đạt gần 50% dự toán; Tam Kỳ đã thu 215/408 tỷ đồng, đạt gần 53%.

Có 4 Chi cục Thuế kết quả thu tăng khá cao: Thăng Bình thu 87/107 tỷ đồng, đạt 81%; Đại Lộc thu 83/104 tỷ đồng, đạt 80%; Phú Ninh thu 30/44 tỷ đồng, đạt 68% và Điện Bàn thu 157/247,5 tỷ đồng, đạt 63,3%. Giải thích cho việc tăng thu cao, lãnh đạo các chi cục này cho hay nguyên nhân là nhờ khai thác tốt nguồn thu phát sinh từ các dự án khai thác quỹ đất, thu hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai.

Tuy nhiên, vẫn có 2 đơn vị kết quả thu trong 5 tháng đầu năm 2018 đạt thấp: Chi cục Thuế Đông Giang (34%) và Chi cục Thuế Tây Giang (35,5%). Hai đơn vị này cần phải tập trung nhiều hơn nữa trong việc rà soát các nguồn thu, đẩy mạnh các biện pháp hành thu trong thời gian tới, khắc phục tình trạng nợ thuế để đưa tiến độ thu tích cực hơn.

Theo phân tích, đánh giá của Cục Thuế, tình hình kinh tế - xã hội cả nước và Quảng Nam những tháng cuối năm 2017 và 5 tháng đầu năm 2018 có những mặt phát triển khá thuận lợi, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân đang trên đà khởi sắc, nên việc huy động nguồn thu cho ngân sách gặp thuận lợi hơn năm 2017. Kết quả thu qua 5 tháng đã thể hiện điều đó.

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Thuế đã xác nhận và cảnh báo tình hình nợ thuế tăng cao so với thời điểm 31.12.2017. Để khắc phục tình trạng này, lãnh đạo Cục Thuế đã có nhiều văn bản yêu cầu các đơn vị trong ngành cần quyết liệt hơn nữa đối với công tác chống nợ đọng thuế, coi đây là trách nhiệm của người đứng đầu trong đơn vị nếu để nợ thuế tăng cao; tăng cường các biện pháp để thu hồi nợ thuế, không để nợ thuế tăng thêm. Đồng thời, tập trung kiểm tra, giám sát và bao quát tất cả các nguồn thu để quản lý thuế chặt chẽ, chống thất thoát, nhất là các nguồn thu từ xây dựng cơ bản vãng lai ngoại tỉnh. Hoạt động kinh doanh bất động sản và khai thác tài nguyên, khoáng sản là những lĩnh vực cần phải quan tâm đặc biệt.

Cục Thuế cũng cho hay, tình hình thực hiện khai và nộp thuế điện tử trong tháng 5.2018 đã có tiến bộ hơn tháng 4. Cụ thể, đến ngày 31.5 toàn tỉnh đã có 5.863 doanh nghiệp (mã số thuế 10 số) đăng ký với cơ quan thuế và ngân hàng thương mại về khai thuế điện tử, đạt 93,6% so với số doanh nghiệp đang hoạt động. Trong tháng 5 có 2.862 chứng từ nộp thuế được thực hiện bằng phương thức điện tử, đạt 93% tổng chứng từ nộp thuế trong tháng và có hơn 944 tỷ đồng tiền thuế được nộp bằng điện tử, đạt 97,5%.

Trong đó, có 15 Chi cục Thuế (Nam Giang, Bắc Trà My, Phước Sơn, Quế Sơn, Đông Giang, Tây Giang, Đại Lộc, Nông Sơn, Nam Trà My, Phú Ninh, Hiệp Đức, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn và Núi Thành) đạt hơn 95% cả 3 tiêu chí: đăng ký, chứng từ và số nộp thuế nộp bằng phương thức điện từ. Chi cục Thuế Tiên Phước và Phòng Kiểm tra thuế số 2 đạt 2 tiêu chí hơn 95%. Chi cục Thuế TP.Hội An đạt 1 tiêu chí, số tiền nộp điện tử 95%.

Đáng nói, Chi cục Thuế TP.Tam Kỳ và Phòng Kiểm tra thuế số 1 (quản lý các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài) nhưng không đạt một chỉ tiêu nào trong 3 tiêu chí nộp thuế điện tử, là điều cần xem lại.

VĂN DŨNG