Ngành thuế nỗ lực chống thất thu ngân sách

VĂN DŨNG |

Cục Thuế tỉnh vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác thuế 9 tháng đầu năm và bàn nhiệm vụ, giải pháp cho 3 tháng còn lại năm 2017. Cục Thuế quyết tâm tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh khai thác các nguồn thu còn dư địa, phát sinh mới; quyết liệt chống thất thu nợ đọng thuế để bù vào khoảng lớn hụt thu từ ô tô, phấn đấu giảm hụt thu xuống khoảng 500 tỷ đồng so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Theo báo cáo, kết quả thu ngân sách nội địa qua 9 tháng năm 2017 đạt 10.382 tỷ đồng, bằng 73,4% dự toán pháp lệnh do HĐND tỉnh và Bộ Tài chính giao, tăng 5,5% so với số thực thu cùng kỳ năm trước. Nếu trừ đi khoản thu từ tiền sử dụng đất thì tổng thu là 9.601 tỷ đồng, đạt 70,3% dự toán, tăng gần 3% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ các doanh nghiệp (DN) thuộc Tập đoàn Ô tô Trường Hải là 5.449 tỷ đồng, đạt 60,7% dự toán, bằng 84,3% so cùng kỳ (chiếm 52% tổng thu ngân sách nội địa); thu tiền sử dụng đất 781 tỷ đồng, đạt hơn 156% dự toán, tăng 52,4% so cùng kỳ; tổng thu (trừ tiền sử dụng đất, các DN thuộc ô tô Trường Hải và trừ phí lệ phí tăng thêm do thay đổi hạch toán) là 3.991 tỷ đồng, đạt 82% dự toán, tăng 31%. Tại Văn phòng Cục Thuế thu 8.352 tỷ đồng, đạt 67,5% dự toán, tăng 0,9% so với cùng kỳ; khối chi cục thuế 18 huyện, thị, thành phố thu 1.249 tỷ đồng, đạt gần 79%, tăng 26,3%. Có 11/15 chỉ tiêu thu thuế đạt và vượt tiến độ đề ra (hơn 75% dự toán). Có 7 đơn vị tổng thu hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh là Hội An (121,4%), Điện Bàn (gần 110%), Duy Xuyên (124%), Bắc Trà My (122%), Nông Sơn (143%), Phú Ninh (112%) và Tam Kỳ (109%).

Cục trưởng Cục Thuế Quảng Nam - ông Ngô Bốn cho rằng đây là kết quả đáng khích lệ trong điều kiện hụt thu quá lớn từ ô tô (9 tháng ô tô hụt thu khoảng 1.700 tỷ đồng). Nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2017 là cực kỳ quan trọng đối với ngành thuế Quảng Nam, cần phải tập trung mọi nguồn lực cho việc huy động các nguồn thu còn dư địa, phát sinh mới; đồng thời quyết liệt trong công tác chống thất thu, nợ đọng thuế và thanh tra, kiểm tra các đơn vị có rủi ro cao về thuế để tăng thu nhằm bù đắp khoản lớn hụt thu từ ô tô, phấn đấu giảm hụt thu xuống khoảng 500 tỷ đồng so với dự toán pháp lệnh 14.150 tỷ đồng.

VĂN DŨNG