Ngành thuế triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử

VĂN DŨNG |

Với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất để người nộp thuế (NNT) thực hiện tốt pháp luật thuế, ngành thuế triển khai mở rộng hệ thống dịch vụ thuế điện tử (gọi tắt là eTax) thay thế hệ thống cũ: khai thuế điện tử (iHTKK) và nộp thuế điện tử (NTĐT) để cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp (DN); hệ thống eTax được bổ sung thêm một số tính năng mới. Đây cũng là tiền đề cho hệ thống thuế điện tử - một cửa - tập trung cung cấp toàn bộ các dịch vụ về giao dịch thuế điện tử cho DN, cá nhân NNT trên phạm vi cả nước trong thời gian tới.

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam xin giới thiệu khái quát hệ thống eTax: Từ tháng 7.2016, Tổng cục Thuế  đã đưa hệ thống eTax vào hoạt động, tích hợp dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử vào chung hệ thống duy nhất, đồng thời bổ sung một số chức năng nhằm tạo thuận lợi cho NNT trong giao dịch điện tử với cơ quan thuế.  Một số chức năng cơ bản của hệ thống eTax bao gồm:

- Khai thuế điện tử: NNT thực hiện lập và gửi hồ sơ khai thuế, giấy đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế, nhận các thông tin phản hồi về trạng thái xử lý hồ sơ từ cơ quan thuế (tương tự như hệ thống khai thuế qua internet trước đây).

- NTĐT: NNT thực hiện lập và gửi giấy nộp tiền thuế đến cơ quan thuế (tương tự như hệ thống NTĐT trước đây). Ngoài ra, hệ thống bổ sung chức năng phê duyệt giấy nộp tiền để NNT có thể phân quyền chức năng lập và phê duyệt giấy nộp tiền thuế cho các tài khoản khác nhau, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ việc chuyển tiền nộp thuế trong nội bộ quản lý của DN.

- Quản lý tài khoản DN: NNT có thể tạo và phân quyền cho nhiều tài khoản con để thực hiện quản trị nội bộ DN.

- Tra cứu thông tin về thuế: NNT có thể tra cứu một số thông tin như nghĩa vụ kê khai theo đăng ký thuế; số thuế phải nộp, số thuế đã nộp thừa, số thuế khấu trừ chuyển kỳ sau; số thuế phát sinh theo tờ khai, số thuế phát sinh theo chứng từ nộp thuế, số thuế phát sinh theo các quyết định ấn định từ cơ quan thuế. NNT có thể tra cứu các hồ sơ thuế đã gửi đến cơ quan thuế, các thông báo xử lý kết quả của các hồ sơ thuế, tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế, số thuế còn phải nộp (nếu như trước đây hệ thống ứng dụng cũ NNT muốn tra cứu các nội dung thông tin trên phải trực tiếp đến cơ quan thuế mới thực hiện được, thì nay hệ thống eTax sẽ giúp NNT tự động khai thác thông tin tại nơi làm việc).

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam sẽ triển khai kế hoạch sử dụng hệ thống eTax thay thế cho iHTKK và NTĐT đến tất cả NNT trên địa bàn toàn tỉnh bắt đầu từ ngày 27.8.2018. Sau khi hệ thống eTax đưa vào sử dụng, các DN sẽ dừng sử dụng hệ thống iHTKK, NTĐT (cũ). Để đảm bảo việc chuyển đổi sang sử dụng hệ thống eTax được thuận lợi, sự phối hợp của DN với cơ quan thuế là rất quan trọng trong việc thông báo, phản hồi sớm cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp về những khó khăn mà DN gặp phải trong quá trình sử dụng.

DN cần biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc tìm hiểu tại các trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn); Cục Thuế tỉnh Quảng Nam (quangnam.gdt.gov.vn) hoặc liên lạc với Cục Thuế tỉnh Quảng Nam theo các số điện thoại: 0235.3852536 (Phòng Tuyên truyền - hỗ trợ); 0235.3852534 (Phòng Tin học).

VĂN DŨNG