Ngày 30.4 là hạn chót nộp mẫu đăng ký phương pháp khấu trừ thuế GTGT

V.D |

Tổng cục Thuế vừa có văn bản (số 1434/TCT-KK ngày 7.4) thông tin đến các doanh nghiệp (DN) trên cả nước được biết: Để không ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, Tổng cục Thuế gia hạn đăng ký mẫu 06/GTGT áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT cho chu kỳ ổn định 2 năm (2016 - 2017) hạn chót đến ngày 30.4.2016. Sau thời gian này, nếu DN không thực hiện đăng ký mẫu 06/GTGT với cơ quan thuế quản lý thuế trực tiếp DN thì phải chuyển sang phương pháp trực tiếp.

Trước đó, ngày 25.12.2015, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 5593/TCT-KK gia hạn cho DN nộp mẫu 06/GTGT đến ngày 30.1.2016, thay vì ngày 20.12.2015 là nhằm tạo điều kiện cho DN.

V.D