Nhiều doanh nghiệp kinh doanh có lãi, nộp thuế cao

V.D |

Theo Cục Thuế Quảng Nam, năm 2014 nhờ kinh tế phục hồi, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã sản xuất kinh doanh phát triển và đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Tính đến ngày 20.11, Công ty CP Thủy điện A Vương nộp ngân sách hơn 107,5 tỷ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng (GTGT) 60,934 tỷ đồng, thuế tài nguyên hơn 30 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hơn 16,3 tỷ đồng; Công ty TNHH Sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải - Kia nộp hơn 999 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT hơn 82,866 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt 908,4 tỷ đồng, thuế TNDN hơn 7,697 tỷ đồng; Công ty Pepsico Việt Nam chi nhánh Quảng Nam nộp hơn 43,890 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT 38,532 tỷ đồng, thuế tài nguyên 92,4 triệu đồng, thuế TNDN hơn 5,264 tỷ đồng; Công ty TNHH Sản xuất và lắp ráp ô tô Vina - Mazda nộp hơn 932,296 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT 123,459 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt 808,835 tỷ đồng.

V.D