Nợ thuế tiếp tục tăng

TD |

Thống kê của Cục Thuế, tổng nợ thuế đến ngày 31.10 chiếm tỷ lệ 6,1%/ tổng thu thực tế (958,3 tỷ đồng), tăng 22,7% so đầu năm 2018. Hiện có khoảng 461,5 tỷ đồng nợ có khả năng thu, khoảng 15,9 tỷ đồng nợ đang xử lý và 480,8 tỷ đồng không dễ thu hồi. Dự kiến, toàn ngành sẽ phấn đấu tổng nợ thuế đến ngày 31.12.2018 chỉ còn chiếm tỷ lệ 4,94%/tổng số thu dự kiến (850 tỷ đồng), đạt chỉ tiêu của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế giao. Theo ông Lê Mai Khắc Hưng - Phó Cục trưởng Cục Thuế, cơ quan này đã thực hiện đủ các giải pháp quản lý thu nợ, nhưng nợ đọng thuế vẫn tiếp tục gia tăng. Dự kiến kéo nợ về dưới 5% vào cuối năm nay thực sự quá khó khăn khi tiền nợ khó thu quá lớn (Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu (116,729 tỷ đồng), đang được Tòa án Nhân dân Quảng Nam mở thủ tục phá sản, Công ty TNHH Đông An (8,4 tỷ đồng), Công ty Thực phẩm chế biến Á Châu (8,2 tỷ đồng)… không thể thu hồi được dù đã thực hiện tất cả các bước cưỡng chế nợ thuế.

TD