Nộp thuế điện tử: Về đích trước thời hạn

VĂN DŨNG |

Qua hơn 2 tháng triển khai nộp thuế điện tử, đến ngày 10.7 trên địa bàn tỉnh đã có 3.571 doanh nghiệp tham gia (đạt 91,7%), về đích trước thời hạn theo yêu cầu của Chính phủ.

Thu ngân sách tăng

Theo Cục Thuế, trong 6 tháng đầu năm, ngành thuế đã huy động vào ngân sách nhà nước hơn 4.080 tỷ đồng, đạt 64% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 42% so cùng kỳ năm 2014. Sự tăng trưởng vượt bậc của tổng thu ngân sách nội địa nói trên chủ yếu nhờ lĩnh vực kinh tế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh với số nộp ngân sách 2.803 tỷ đồng, chiếm đến 68% tổng thu, đạt 70% dự toán, tăng 71% so cùng kỳ. Trong đó phải kể đến Tập đoàn Ô tô Chu Lai - Trường Hải 6 tháng đầu năm đã đóng góp cho ngân sách (số thu nội địa) hơn 2.261 tỷ đồng, chiếm 81% số thu từ lĩnh vực ngoài quốc doanh, chiếm 56% tổng thu nội địa do Cục Thuế quản lý. Điển hình là Nhà máy ô tô Vina - Mazda nộp hơn 1.235 tỷ đồng, Nhà máy ô tô du lịch Trường Hải - Kia 823 tỷ đồng. Nhờ đó, Quảng Nam được xếp vào tốp 15 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số thu ngân sách nội địa đạt trên 60% trong 6 tháng đầu năm 2015.

Chi cục Thuế Tam Kỳ tổ chức hội nghị tập huấn về nốp thuế điện tử. Ảnh: V.DŨNG
Chi cục Thuế Tam Kỳ tổ chức hội nghị tập huấn về nốp thuế điện tử. Ảnh: V.DŨNG

Cũng theo Cục Thuế, nhìn chung các khoản thu sắc thuế đều có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, cho thấy dấu hiệu phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn có chiều hướng phát triển tích cực. Tuy nhiên, hai lĩnh vực thu đạt thấp so cùng kỳ, đó là doanh nghiệp nhà nước địa phương hơn 6 tháng thu được 76,269 tỷ đồng, đạt 40% dự toán và 75,8% so cùng kỳ; thu từ lĩnh vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng chỉ được 215,4 tỷ đồng, đạt 35,9% dự toán và bằng 75% so cùng kỳ.

Đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh qua 6 tháng đã có 14/18 đơn vị đạt trên 50% dự toán trở lên, gồm Hội An, Phú Ninh, Núi Thành, Đại lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nam Trà My, Nam Giang, Tây Giang và Nông Sơn, điều này thể hiện mức độ đồng đều về tăng trưởng thu ngân sách của các địa phương năm nay, có tính khả thi cho việc hoàn thành nhiệm vụ cả năm. Các chi cục thuế đạt kết quả thu dưới 50% là Tam Kỳ (46,7%), Đông Giang (46,35%), Bắc Trà My (41,27%) và Phước Sơn đạt thấp nhất (22,32%), có thể rơi vào tình cảnh lại không hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Về đích nộp thuế điện tử

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết 19 của Chính phủ đề ra, Tổng cục Thuế đã giao cho ngành thuế Quảng Nam đến ngày 30.9.2015 phải đạt được 90% trong tổng số 3.890 doanh nghiệp đang hoạt động tham gia nộp thuế điện tử. Để triển khai nhiệm vụ này, Cục Thuế đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản (số 1596/UBND-KTTH) chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, giám đốc các doanh nghiệp phối hợp cùng ngành thuế tập trung thực hiện tốt Nghị quyết 19 của Chính phủ, trọng tâm là triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử. Sau hơn 2 tháng tập trung thực hiện, đến ngày 10.7 toàn tỉnh đã có 3.571 doanh nghiệp tham gia nộp thuế điện tử, đạt 91,7% chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao, đứng vị thứ 20/63 cục thuế trên cả nước, về đích trước thời hạn 2 tháng 20 ngày, đã có hơn 66,5 tỷ đồng tiền thuế được nộp bằng phương thức điện tử.

Theo đó, có 5 chi cục thuế đạt 100% chỉ tiêu nộp thuế điện tử trở lên, gồm Nông Sơn (120%); Duy Xuyên (113%); Nam Trà My (105%); Tây Giang (105%) và Núi Thành (100,8%). Có 2 phòng, 5 chi cục thuế đạt 90% chỉ tiêu trở lên là Phòng Kiểm tra thuế số 2 (98,7%); Phòng Kiểm tra thuế số 1 (97%); các Chi cục Thuế Tiên Phước (98%); Thăng Bình (95%); Nam Giang (95%); Quế Sơn (92%) và Tam Kỳ đơn vị có số doanh nghiệp nhiều nhất (853 DN), đến nay đã hoàn thành được 92% chỉ tiêu. Tuy nhiên, vẫn còn 4 chi cục thuế đạt thấp là Hiệp Đức (77%), Đại Lộc (69%); Phú Ninh (67%) và Phước Sơn (47%). “Các đơn vị này cần tập trung tìm giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đến ngày 30.9 phải hoàn thành chỉ tiêu giao” - ông Lương Đình Đường, Phó cục trưởng Cục Thuế khẳng định.

VĂN DŨNG